Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Sote-asiakasmaksut pienenivät vuoden alussa

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen enimmäismäärät laskivat vuoden alusta kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia lähimpään 0,10 euroon pyöristettyinä. Asiakasmaksuista säätävä valtioneuvoston asetus tuli voimaan 1.1.2018.

Terveyskeskuksessa suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut jakautuvat kultakin käyntikerralta perittävään perusmaksuun sekä erikseen veloitettaviin hoito- ja tutkimusmaksuihin.

Tutkimuksen ja hoidon perusmaksu on enintään 10,20 euroa käynniltä, kun hoidon antaa suuhygienisti. Hammaslääkärin antamasta hoidosta voidaan perusmaksuna periä enintään 13,10 euroa ja erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta enintään 19,20 euroa käynniltä.

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta perittävä maksu on enintään 50,80 euroa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä ns. sakkomaksu on niin ikään enintään 50,80 euroa.

Lisäksi maksuasetuksessa säädetään enimmäismaksuista, joita kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä voidaan perusmaksun lisäksi periä.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi.