Hammaslääkäri

Lauantai 10.12.2022

Sote-esitys julkaistaneen ensi viikolla

Sosiaali- ja terveysministeriössä alkusyksyn aikana valmisteltua valinnanvapauslakiesitystä ei ennakkotiedoista poiketen julkistettu vielä torstaina 13.10. Eduskuntaryhmien käsittelyyn lakiesitys lähtee tämän hetkisen tiedon mukaan vasta ensi viikolla.

Edellinen lakiesitys osana laajaa sote- ja maakuntauudistuksen lakipakettia ei mennyt kesäkuussa lävitse perustuslakivaliokunnasta ja siihen tehtiin merkittäviä muutoksia.

Hammaslääkäriliitto on lausunnoissaan, suullisissa kuulemistilaisuuksissa ja muussa vaikuttamistyössään kritisoinut samoja asioita kuin perustuslakivaliokunta: julkisen tuotannon yhtiöittämispakkoa suoran valinnan palveluissa ja liian tiukkaa aikataulua. Pk-yrittäjien asemasta huolehtiminen on myös ollut kansanedustajille tärkeää.

Uudessa esityksessä näitä asioita ollaan liiton saamien ennakkotietojen mukaan muuttamassa myös suun terveydenhuollon kannalta paremmiksi. Julkisia yksikköjä ei enää ole välttämätöntä yhtiöittää, mutta maakunnat voivat halutessaan niin tehdä. Uudistuksen voimaan tuloa siirretään vuodella ja toteutus etenee vaiheittain. Hallituksen kevään esityksessä valinnanvapaus piti aloittaa suun terveydenhuollosta ilman kokeiluja.

Ennakkotietojen mukaan suun terveydenhuollon valinnanvapaus olisi tulossa voimaan vuodesta 2022 eli vuotta myöhemmin kuin muut palvelut. Suun terveydenhuollon myöhäisempi mukaantulo toisaalta antaa lisää suunnitteluaikaa, toisaalta voi mm. hankaloittaa palvelujen integraatiota ja ylläpitää epätietoisuutta myös asiakaskunnassa.

Hammaslääkäriliitto on korostanut koko valmistelun ajan, että myös pienillä tuottajilla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus päästä tuottamaan suoran valinnan palveluja. Tämä on mahdollista, mutta jatkossa on tärkeää pitää huolta siitä, että tuottajille asetettavat vaatimukset eivät nosta pienen tuottajan rimaa liian korkealle.

Tarkemmin lakiluonnoksesta ja sen vaikutuksesta suun terveydenhuollon palveluihin ja hammaslääkäreihin tullaan kokoamaan tietoa liiton kotisivujen sote-osioon: http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/liiton-toiminta/sote-ja-maakuntauudistus