Hammaslääkäri

Tiistai 04.10.2022

Sote – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainvalmistelu jatkuu edelleen. Lakiesitys on yhä käsiteltävänä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, josta se siirtyy vielä perustuslakivaliokunnan lausuttavaksi ennen äänestystä isossa salissa. Hallituksen tavoitteena on saada lakipaketti eduskunnan päätettäväksi syyskaudella 2018, mutta aikataulu alkaa olla äärimmäisen tiukka.

Tämän hetkisen valmisteluaikataulun mukaan palvelujen järjestämisvastuun on määrä siirtyä uusille maakunnille 1.1.2021. Valinnanvapaus tulisi voimaan vaiheistetusti. Suun terveydenhuollossa valinnanvapaus tulisi voimaan samaan aikaan muun terveydenhuollon kanssa 1.1.2023.

Sote voi myös kaatua

On mahdollista, että sote vielä kaatuu eli lakipaketti ei etenekään eduskunnan äänestykseen asti. Syynä voi olla ajan loppuminen lähestyvien vaalien vuoksi tai se, että joku hallituspuolueista vetää tukensa pois uudistukselta tai soten ympärille syntyy jotain muuta poliittista riitaa.

Jos sote nyt kaatuu, seuraava hallitus jatkaa uudistuksen valmistelua joiltakin osin muutettuna. Uudesta hallituskokoonpanosta riippuen muutokset liittyvät todennäköisesti valinnanvapauden muokkaukseen, maakuntajärjestäjien rooliin ja maakuntien verotusoikeuteen.

Ja vaikka maakunta- ja sote-lait saataisiin vielä säädetty tämän eduskunnan aikana, uusi hallitus saattaa hyvinkin muokata lakeja hallitusohjelmansa mukaisesti.

Hammaslääkäriliitto on koonnut tietoa sote-valmistelusta sekä liiton tavoitteista Suu & sote -sivulle.
Anu Tilander