Hammaslääkäri

Maanantai 03.10.2022

Soten valmistelu jatkuu, mutta aika uhkaa loppua

Aikataulu sote-lakipaketin eduskuntakäsittelyyn alkaa olla äärimmäisen tiukka, ja uudistuksen läpimeno on epävarmaa.

Perustuslakivaliokunta on esittänyt useita korjattavia kohtia, joiden osalta poliittinen erimielisyys jatkuu parhaillaan käynnissä olevassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä.

Eduskunta päättää sen jälkeen maakunta- ja sote-uudistusta koskevien lakien hyväksymisestä, jos lakipaketti ehtii äänestettäväksi täysistuntoon maaliskuun aikana. Jos lakiesitykset kaatuvat äänestyksessä tai tarvittava aika käsittelyyn loppuu, niin koko lakipaketti raukeaa. Jos lait hyväksytään, vaalien jälkeen muodostettava hallitus mitä luultavimmin tekee niihin kuitenkin vielä muutoksia.

Hammaslääkäriliitto on pitänyt koko sote-valmistelun ajan vaikuttamistyössään esillä hammaslääkärien ja suun terveydenhuollon näkökulmaa. Liiton vaikuttamistyö jatkuu aktiivisena.

Liitto on painottanut erityisesti riittävän rahoituksen merkitystä suun terveydenhuollon valinnanvapauden toteuttamiselle. Suun terveydenhuolto tarvitsee jatkossa joka tapauksessa lisää resursseja ja lisärahoitusta riippumatta siitä, miten sote etenee.

Avainkysymys on, miten yksityiset palvelut kytketään mukaan järjestelmään, myös pienten toimijoiden toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää. Julkiset palvelut muodostavat suun terveydenhuollon perustan, joka on lailla säädetty ja näin myös riittävästi resursoitava.