Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Suositus ammatillisen osaamisen kehittämisestä päivitetty - palautetta toivotaan

Osaamisen kehittämisen tärkein tavoite on edistää väestön ja yksittäisten potilaiden terveyttä.

Hammaslääkäriliitto, Apollonia ja Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ovat päivittäneet suosituksen ammatillisen osaamisen suunnitelmallisesta kehittämisestä. Osaamisen kehittämisen tärkein tavoite on edistää väestön ja potilaiden terveyttä. Suositus on julkaistu Hammaslääkäriliiton internet-sivustolla www.hammaslaakariliitto.fi/ammatillinenosaaminen

Suositussivusto lähtee ammattitaidon ylläpitämisen eettisistä ja juridisista perusteista ja etenee kansainvälisen ulottuvuuden kautta suositeltaviin käytäntöihin, kuten koulutussuunnitelman tekemiseen ja osaamisen kehittämisen systemaattiseen rekisteröintiin. Suositus ottaa kantaa myös täydennyskoulutuksen järjestämiseen. Keskeisinä periaatteina suositus korostaa koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointia sekä täydennyskoulutuksen objektiivisuutta ja läpinäkyvyyttä. Suosituksesta löytyy myös ohje sidonnaisuuksien ilmoittamiseen.

Tutustu sivustoon ja anna palautetta päivitystyöryhmälle 22.11. mennessä: nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi