Hammaslääkäri

Keskiviikko 05.10.2022

Suun terveydenhuolto vietävä mukaan sote-kehittämishankkeisiin

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan käynnistetään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma, johon olennaisesti liittyvät maakunnittaiset kehittämis- ja kokeiluhankkeet sekä toiminnan käynnistämishankkeet. Hankkeet on tarkoitus rahoittaa valtionavustuksilla, joita koskeva asetus on valmisteilla. 

Kehittämisohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihmiset saisivat palvelunsa aiempaa sujuvammin ja apua yksilöllisiin tarpeisiin olisi tarjolla aiempaa paremmin.

Hammaslääkäriliitto pitää välttämättömänä, että maakuntien kokeiluhankkeissa pystyttäisiin löytämään uusia tapoja palvelujen järjestämiseksi.

– Suun terveydenhuollon palveluja ei ole riittävästi integroitu muuhun perusterveydenhuoltoon, ja on tärkeää, että osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelmaa pystytään kehittämistä kohdentamaan myös tähän terveydenhuollon osa-alueeseen, toteaa varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Lausunnossaan kehittämishankkeiden valtionavustuksia koskevasta asetusluonnoksesta Hammaslääkäriliitto painottaa suun terveydenhuollon olevan suurimmalta osin perusterveydenhuollon palvelua, jonka yhdenvertaisesta saatavuudesta yhteiskunnan tulee vastata. Kaikilla tulee olla oikeus terveeseen suuhun varallisuuteen, elämäntilanteeseen tai asuinpaikkaan katsomatta. Tosiasiassa osa väestöstä jää kuitenkin ilman tarpeellista hoitoa muun muassa korkeiden asiakasmaksujen tai hintojen vuoksi.

Liitto kiinnittää huomiota myös palvelujärjestelmän epätasapainoon. Terveyskeskuksiin hakeutuu vuosi vuodelta enemmän potilaita. Yhtenä syynä tilanteeseen ovat vuosina 2015 ja 2016 tehdyt voimakkaat leikkaukset Kela-korvauksiin. Terveyskeskushoitoon on pitkät jonotusajat, ja hoitojaksot venyvät lääketieteellisesti tarpeettoman pitkiksi.

Valtioneuvoston asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 halutaan mahdollistaa valtakunnallisesti tärkeän kehittämistyön käynnistäminen kaikilla alueilla. Asetusluonnoksessa määritettyjä valtionavustushankkeita ovat:

1) kunkin maakunnan alueen kuntien ja kuntayhtymien yhteinen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuus, jolla toimeenpannaan pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa (maakunnan hankekokonaisuus); ja

2) kunnan tai kuntayhtymän taikka useamman kunnan tai kuntayhtymän yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä tukevat alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävät hankkeet.

– Suun terveydenhuolto on ehdottomasti saatava mukaan näihin kehittämishankkeisiin. Missään päin Suomea ei ole varaa jättäytyä pois hankkeista, vaan niihin kannattaa aktiivisesti hakeutua, Eerola kannustaa alueellisia toimijoita.