Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Suuperäisillä streptokokkibakteereilla voi olla rooli aivovaltimotukosten synnyssä

istock_aivovaltimotukos.jpg

(Kuva: iStockphoto)
(Kuva: iStockphoto)

Tampereen yliopiston tutkijaryhmä havaitsi ensimmäistä kertaa suun bakteerien DNA:ta aivovaltimoiden veritulpista otetuissa näytteissä. Tutkimuksen mukaan löydetyt streptokokkibakteerit voivat edistää aivoverisuonisairauksiin liittyvien tukosten syntyä.

Aiemmin tutkimusryhmä on osoittanut, että samoja suun bakteereja voidaan löytää sydänäkkikuolemaan menehtyneiden sepelvaltimoiden ahtaumista, sydäninfarktipotilaiden sepelvaltimoveritulppien imunäytteistä, revenneistä aivovaltimon pullistumista ja alaraajojen valtimonkovettumistautia sairastavien potilaiden valtimoihin tulleiden veritulppien imunäytteistä.

– Tämä ei ole sinänsä uusi aihe, mutta asiassa riittää paljon selvitettävää ja mekanismit ovat vielä epäselviä, toteaa väitöskirjatutkija Olli Patrakka.

Aivovaltimoiden veritulppa on syynä valtaosaan (87 %) aivohalvauksista, ja suurin osa näistä johtuu ahtautuneista kaulavaltimoista, joissa muodostuneet veritulpat ajautuvat aivoverenkiertoon. Nyt tehdyssä tutkimuksessa analysoitiin 75 aivohalvauspotilaan veritulppien imunäytteitä, jotka oli otettu hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Potilaita ei ollut hoidettu antibiooteilla, eikä heillä ollut ollut vakavia tulehduksia tai verenmyrkytyksiä kohtausten aikana. Imunäytteet tutkittiin bakteerien geenimonistusmenetelmällä.

Kaikkiaan 84 prosentissa näytteistä löytyi bakteerien DNA:ta. Suuperäisten streptococcus viridans -ryhmän bakteerien DNA:ta – eniten S. mitis -ryhmän bakteereita – löytyi 79 prosentista eli noin 4/5:sta näytteistä. Aivovaltimoiden veritulpista löytyi saman potilaan normaaliin verinäytteeseen verrattuna yli viisinkertainen määrä tavallisen suuontelon strepto-kokin DNA:ta. Kahta tavallista parodontiitin patogeeniä P. gingivalista ja A. actinomycetemcomitansia ei löydetty tukoksista. Seitsemällä potilaalla löytyi myös kontrolliverinäytteistä kohonnut pitoisuus streptokokki-DNA:ta ja yhdellä potilaalla kohonneet pitoisuudet P. gingivalis -bakteerin ja A. actinomycetemcomitans
-bakteerin DNA:ta.

Streptococcus viridans -ryhmän bakteerit ovat suussa harmittomia, mutta verenkiertoon päästessään ne voivat aiheuttaa mm. endokardiitin ja sepsiksen. Tutkijoiden mukaan, kyseisellä bakteerilla on kyky tarttua verihiutaleisiin ja näin lisätä tulppautumistaipumusta.

– Aivoveritulppa voi syntyä eteisvärinän aiheuttamasta hyytymästä, joka lähtee liikkeelle sydämestä ja kiilautuu aivovaltimoon tukkien verenkierron. Bakteerit mahdollisesti edesauttavat trombin syntyä, kuvailee Patrakka.

Tutkimus vahvistaa sitä, että suunterveydellä ja hyvällä hampaiden hoidolla on suuri merkitys ihmisten terveydelle, ja että hoitamattomat hammastulehdukset voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

– Hammashoito pitäisi saada lähemmäksi perusterveydenhuoltoa. On tärkeää murtaa ajatus, että hampaat eivät olisi merkityksellisiä kokonaisterveyden kannalta. Tutkimus etenee, mutta hitaasti, ja mielipiteet muuttuvat vielä hitaammin, pohtii tutkimusryhmän vetäjä, professori Pekka J. Karhunen.

Laajan aihekokonaisuuden tutkimus jatkuu, ja tulevaisuudessa pyritään mm. selvittämään, keskittyykö joihinkin tiettyihin paikkoihin verenkierrossa enemmän suuperäisiä bakteereja ja millainen yhteys suunterveydellä ja bakteereilla on.

– Seuraavaksi tutkitaan samojen potilaiden suun kunto ja katsotaan, miten se korreloi bakteerien kanssa, toteaa Patrakka. 

Lähde: Patrakka O, Pienimäki JP, Tuomisto S, Ollikainen J, Lehtimäki T, Karhunen P, Martiskainen M. Oral Bacterial Signatures in Cerebral Thrombi of Acute Ischemic Stroke Patients Treated with Thrombectomy. J Am Heart Assoc. 2019. Julkaistu verkossa 15.5.2019.