Hammaslääkäri

Torstai 11.08.2022

THL julkaisi uuden hygieniaohjeen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut uuden ohjeen suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan. Ohjeen on laatinut erikoishammaslääkäri Hannamari Välimaa sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Ohjeen valmistelussa on huomioitu alan toimijoiden piirissä käydystä laajasta lausuntokierroksesta saatu palaute.

Ohje käsittää tietoa mm. omavalvonnan järjestämisestä ja hygieniasuunnitelman laatimisesta, henkilöhygieniasta, toiminnasta potilaan hoidossa, pintojen desinfektiosta ja siivouksesta, välinehuollosta sekä tartuntataudeista ja niiden torjunnasta.

Hannamari Välimaan mukaan suun terveydenhuollon työntekijöiltä on tullut viime vuosina runsaasti toivomuksia uuden ohjeen saamiseksi vastaanottojen käyttöön, koska edellisen ohjeen julkaisemisesta on kulunut jo paljon aikaa. Edellisen ohjeen “Hygienia suun terveydenhuollossa” julkaisi Lääkelaitos vuonna 2003.

Muutoksia lainsäädännössä

Erityisesti muutoksia on tapahtunut toimintaa koskevassa lainsäädännössä ja määräyksissä.

– Näistä mainittakoon laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010), tartuntatautilaki (1227/2016) ja Valviran antama määräys omavalvontasuunnitelman laatimisesta, toteaa Välimaa.

Aikaisempaan tapaan ohje korostaa toimintojen suunnittelemista siten, että hoito on turvallista kaikille potilaille ja henkilökunnalle.

– Tartuntojen torjunta on keskeinen potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun vaikuttava tekijä, Välimaa painottaa.

– Hygieniasuunnitelma, toiminnan omavalvonta sekä ulkoiset auditoinnit ovat hyviä välineitä toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Ohje on hyvä työväline myös välinehuollon käyttöön.

– Välineiden huollossa on muutoksena se, että välineet, joita käytetään toimenpiteissä, joissa ei läpäistä limakalvoa, voidaan käsitellä avosteriloinnin sijasta pesu- ja desinfektiokoneella, kun käytetään validoituja laitteita sekä määräaikaishuoltojen ja omavalvonnan suosituksia seuraten varmistetaan, että laitteet toimivat tarkoitetulla tavalla. Välinehuollon laitteiden validoinnin, määräaikaishuoltojen ja omavalvonnan tärkeys on korostettu myös välinehuollon muussa toiminnassa, Välimaa mainitsee.

Julkaisu verkossa: Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan.