Hammaslääkäri

Keskiviikko 05.10.2022

Tk-hammaslääkärivaje 5,8 % – yksityisellä sektorilla tyhjäkäyntiä

Vuoden 2018 työvoimaselvityksen mukaan terveyskeskushammaslääkärivajeen tasainen lasku on taittunut. Vaje oli lokakuussa 5,8 %, kun vuotta aiemmin se oli 5,2 %. Terveyskeskushammaslääkärin vakansseja oli kyselyhetkellä yhteensä 1 990 – vaje vastaa 115 kokoaikaisen hammaslääkärin työpanosta. Tilanne oli hankalin Itä-Savon (vaje 25 %) ja Lapin (vaje 16 %) sairaanhoitopiirien alueella.

Yksityishammaslääkäreille samaan aikaan tehdyn kyselyn mukaan yksityisellä sektorilla oli vapaata kapasiteettia 241 kokoaikaisen hammaslääkärin työpanosta vastaava määrä. Syksyllä 2017 laskennallinen luku oli 237. Eniten vapaata kapasiteettia oli Helsingin ja Uudenmaan alueella (97), Pirkanmaalla (26), Pohjois-Pohjanmaalla (23) sekä Varsinais-Suomessa (20).

Työvoimaselvitys tehtiin aiempien vuosien tapaan sosiaali- ja terveysministeriön, KT Kuntatyönantajien ja Suomen Hammaslääkäriliiton yhteistyönä. Selvityskokonaisuuden avulla saadaan tietoa terveyskeskuksissa olevista hammaslääkärin vakansseista ja niiden täyttöasteesta, terveyskeskusten käyttämistä ostopalveluista, ulkoistetuista hammashoitoloista, yksityisen sektorin vapaasta kapasiteetista ja yksityisvastaanotoilla työskentelevän henkilöstön määrästä.

Selvityksen tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Hammaslääkäriliiton kotisivuilta osoitteesta: www.hammaslaakariliitto.fi/fi/liiton-toiminta/tutkimukset-ja-tilastot/tu....

Terveyskeskushammaslääkärivaje 2005–2018.Terveyskeskushammaslääkärivaje 2005–2018.

Terveyskeskushammaslääkärivarje sairaanhoitopiireittäin 3.10.2018 (% hammaslääkärinviroista ja -toimista).

Terveyskeskushammaslääkärivarje sairaanhoitopiireittäin 3.10.2018 (% hammaslääkärinviroista ja -toimista).