Hammaslääkäri

Perjantai 30.09.2022

Uusi Opiskeluterveydenhuollon opas ilmestynyt

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta, toteaa oppaan suun terveydenhuollon osuudesta vastannut dosentti, apulaisylihammaslääkäri Anna Maria Heikkinen.

Opiskeluterveydenhuollon oppaassa kuvataan opiskeluterveydenhuollon lakisääteiset tehtävät, annetaan ohjeita niiden käytännön toimeenpanosta sekä suosituksia toimintakäytännöiksi. Sisällössä huomioidaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyminen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen piiriin vuoden 2021 alusta.

Suun terveydenhuollon keskeisiä palveluja opiskeluterveydenhuollossa ovat suun ja hampaiden yksilöllisen tarpeen mukaiset tutkimukset, suunterveyden seuraaminen ja edistäminen sekä hoito. Erityisesti pyritään tunnistamaan ne opiskelijat, joilla on terveyskäyttäytymisen ja /tai omahoidon puutteita.

– Kohderyhmä huomioiden kiinnitetään erityisesti huomiota suusairauksien ennalta ehkäisyyn, viisaudenhampaiden ja purennan kokonaistilanteeseen, ruokailutottumuksiin ja mahdollisiin syömishäiriöihin, tupakkatuotteiden käyttöön ja nikotiiniriippuvuuteen, päihteiden käyttöön ja hammashoitopelkoon, kertoo Heikkinen.

Opas on tarkoitettu erityisesti opiskeluterveydenhuollossa toimiville ammattilaisille, mutta myös päättäjien ja muiden terveydenhuoltoalalla toimivien on hyvä tietää opiskeluterveydenhuollon järjestelyistä.

Tutustu verkkojulkaisuun: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162195.