Hammaslääkäri

Maanantai 03.10.2022

Uusi suositus D-vitamiinivalmisteiden käytöstä alle 1-vuotiailla

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) on yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa julkaissut uudet tarkennetut ohjeet D-vitamiinivalmisteiden käytöstä imeväisikäisillä. Suositus painottaa, että D-vitamiinivalmisteen käytön tulee jatkua kaikilla lapsilla keskeytymättä läpi imeväisiän.

Suosituksen mukaan kaikki lapset tarvitsevat luotettavan D-vitamiinivalmisteen kahden viikon iästä lähtien. D-vitamiinivalmisteeksi suositellaan ensisijaisesti D3-muotoa (kolekalsiferoli) tippoina.

D-vitamiinin saantisuositus imeväisiässä on 10 µg/vrk. D-vitamiinivalmisteen annosteluun vaikuttaa se, onko lapsi täysimetetty vai saako hän rintamaidon tilalle tai lisäksi äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta. Näin lapsille turvataan riittävä D-vitamiinimäärä ja vältetään yliannostus.

Täysimetettyjen ja alle 500 ml/vrk äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta nauttivien lasten D-vitamiinivalmisteen käyttösuositus on jatkossa sama kuin aiemminkin, eli 10 µg/vrk. Äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta 500–800 ml/vrk nauttivilla lapsilla D-vitamiinivalmisteen käyttösuositus on 6 µg/vrk. Yli 800 ml nauttivilla lapsilla käyttösuositus on 2 µg/vrk.

Ensimmäisen ikävuoden jälkeen kaikille 1–2-vuotiaille lapsille suositetaan D-vitamiinia valmisteena 10 µg/vrk lapsen muusta ravinnosta riippumatta.

D-vitamiinia tarvitaan normaaliin kasvuun ja erityisesti luuston kehittymiseen. Pitkäaikainen puutos johtaa lapsilla riisitautiin, ja pitkäaikainen yliannostus puolestaan aiheuttaa häiriöitä etenkin kalsiumin aineenvaihdunnassa.

Uusi suositus tarvitaan, koska äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden D-vitamiinipitoisuudet muuttuvat uusien EU-säädösten mukaisesti. Uusi suositus otetaan käyttöön heti riippumatta siitä, onko lapsella käytössä nykyisillä vai uusilla D-vitamiinipitoisuuksilla olevia äidinmaidonkorvikkeita tai vieroitusvalmisteita.

Muilla ikä- ja kohderyhmillä noudatetaan VRN:n vuonna 2014 julkaisemia D-vitamiinin saanti- ja D-vitamiinivalmisteiden käyttösuosituksia.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja lisätietoa asiasta THL:n verkkosivuilta: www.thl.fi/d-vitamiinisuositus-vauvalle