Hammaslääkäri

Keskiviikko 07.12.2022

Uusi työaikalaki vastaa työelämän muutoksiin

Eduskunta on maaliskuussa hyväksynyt uuden työaikalain. Laissa säädetään aiempaa tarkemmin esimerkiksi työajasta ja lepoajoista sekä lisä- ja ylityöstä.
Uusi työaikalaki tullee tämän hetkisen tiedon mukaan voimaan 1.1.2020, ja se korvaa nykyisen lain vuodelta 1996.

Uusi laki ajantasaistaa säädökset vastaamaan mm. EU:n työaikadirektiivin vaatimuksia, erityisesti päivystykseen liittyen.
Laissa säädetään työajan enimmäismäärästä ja erillinen ylityökatto poistuu. Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa jatkossa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Työmatkoja ei uudessakaan laissa lasketa työaikaan, vaikka erityisesti akavalaiset liitot pitivät asiaa tärkeänä.

Muita muutoksia ovat muun muassa joustotyöajan, liukuvan työajan ja lakisääteisen työaikapankin käyttöönotto. Työaikaa ei myöskään enää sidota yhtä selkeästi työpaikkaan, vaan työaikalakia sovelletaan jatkossa myös etätyöhön. Joustavilla työaikajärjestelyillä pyritään samalla helpottamaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Päivystyskäytännöt uudistuvat

Uusi työaikalaki muuttaa osittain sitä, miten päivystävän lääkärin työaika määritellään. Jatkossa kaikki työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä, lasketaan työajaksi.

Työajasta ei siis enää voida sopia toisin alakohtaisella työehtosopimuksella. Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että lääkärisopimuksessa sovittu poikkeava työpaikkapäivystys ei ole jatkossa mahdollista. Hammaslääkärit eivät käytännössä tee tällaista päivystystä. Myös vuorokausilepoa koskevat työaikalain määräykset aiheuttavat muutostarpeita lääkärisopimukseen.

Osa uuden työaikalain muutoksista on sellaisia, että niistä ei voi sopia toisin alakohtaisissa työehtosopimuksissa kuten lääkärisopimuksessa.

– Lääkärisopimuksen neuvottelut uuden työaikalain määräyksistä käynnistyivät jo viime syksynä, ja tämän kevään aikana on tehty KT:n kanssa yhteinen päivystysselvitys. Nykyisen lääkärisopimuksen voimassaolo päättyy 31.3.2020, ja uudessa lääkärisopimuksessa on huomioitava muuttuneet työaikalain määräykset, kertoo neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen Hammaslääkäriliitosta.