Hammaslääkäri

Keskiviikko 05.10.2022

Valinnanvapautta testataan Tampereella

Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu alkoi Tampereen seudulla 31.5. Kokeilu koskee aikuisten perushammashoitopalveluja, erikoishammaslääkäritasoinen hoito ei sisälly kokeiluun.

Alueen kunnista mukana ovat Tampere, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Valkeakoski ja Vesilahti. Kokeilu on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suun terveydenhuollon valinnanvapaus- eli palvelusetelikokeilua.

– 18 vuotta täyttäneet asukkaat voivat valita kunnallisen palvelun sijaan kokeilussa mukana olevan yksityisen palveluntuottajan tai ammatinharjoittajan. Palveluntuottajista kokeiluun on tähän mennessä lähtenyt 15 yksityistä hoitoyksikköä. Asiakkaita kokeiluun otetaan enintään 4000, joista 2900 ilmoittautui mukaan heti 31.5. Erityisen suurta kiinnostus on ollut Tampereella. Kaikki Tampereelle ja Orivedelle varatut 2000 paikkaa täyttyivät jo parissa tunnissa, kertoo suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Anna Maria Heikkinen.

Kokeilun käynnistymisen jälkeen arvioidaan, voidaanko Tampereella ottaa vielä lisää asiakkaita. Tämä riippuu Heikkisen mukaan määrärahan riittävyydestä. Tampere hakee jatkorahoitusta kokeilulle syksyllä.

Asiakas voi tehdä valinnan vain kerran kokeilun aikana. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun.

Kuka voi lähteä palveluntuottajaksi?

Palveluntuottajaksi voi ilmoittautua toimija, jolla on lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yhtiönä.

Tuottajan tulee käyttää Effica Lifecare -potilastietojärjestelmää ja vastata asiakkaiden yhteydenottoihin arkisin kahdeksan tunnin aikana kello 8–18.

Yksi ensimmäisistä mukaan ilmoittautuneista yrittäjistä on tamperelainen yksityishammaslääkäri Tuomo Nalli.

– Lähdin kokeiluun katsomaan, miten pieni osakeyhtiö voisi mahdollisesti tulevassa sotessa toimia. Samalla halusimme yhdessä muiden Hämeen hammashoito osuuskunnan jäsenten kanssa testata systeemiä. Otin kokeilussa vain 15 potilasta, joten taloudellisesti kokeilun merkitys ei ole suuri, varsinkin kun hoidosta saatava korvaus on alhainen, Nalli sanoo.

Palvelutuottajille maksetaan kiinteä korvaus kaikista hoitovastuulla olevista asiakkaista. Kiinteän korvauksen hoitopaketti sisältää suun ja hampaiden tutkimuksen, tarvittavat diagnoosia täsmentävät röntgenkuvat, tutkimuksen ja pitkäaikaisen hoitosuunnitelman, joka sisältää potilaan kanssa yhdessä sovitun omahoitosuunnitelman ja ennalta ehkäisevän hoidon sekä tarvittaessa yhden lohkeaman korjauksen puudutuksineen.

Jos asiakkaalle tehdään muita kiinteän korvauksen pakettiin kuulumattomia toimenpiteitä, niistä maksetaan suoriteperusteiset korvaukset. Palveluntuottajien korvauksiin on varattu yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.

– Tampereen kokeilussa tuottajilla on mahdollisuus korkeampaan korvaustasoon kuin parhaillaan käynnissä olevassa toisessa palvelusetelikokeilussa Keski-Uudellamaalla. Palveluntuottajat saavat Tampereen kokeilussa suoriteperusteisia korvauksia ilman maksukattoa. Lisäksi tuottajille on mahdollista maksaa kannustinperusteista korvausta sääntökirjan kriteerien täytyttyä, mm. laadukkaasta ja potilasta sitouttavasta hoidosta. Pienille tuottajille on vielä varattu pieni extrabonus kilpailtavaksi, kertoo Heikkinen.

Asiakkailta peritään suun terveydenhoidon palvelusta Tampereen kaupungilla voimassa olevat asiakasmaksut. Koko kokeilualueella asiakasmaksut ovat samansuuruisia.

Sääntökirja ohjaa

Kokeilussa on tarkoitus mallintaa sote- ja maakuntauudistuksen mukaista asiakkaan valinnanvapautta suunterveydenhuollon palveluissa. Sääntökirja ohjaa palveluntuottajia. Siinä määritellään valinnanvapauskokeilun ehdot ja periaatteet. Sääntökirja on hyväksytty Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

– Kokeilussa asiakkaita kannustetaan suun omahoitoon ja säännölliseen hammaslääkärin tutkimukseen sekä palkitaan niitä palveluntuottajia, jotka toteuttavat sääntökirjassa määriteltyjä hyvän ja vaikuttavan hoidon kriteerejä, tiivistää Heikkinen.

Tietoa valinnanvapauskokeilusta Tampereen kaupungin sivuilla.