Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Valvira kohtuullisti tulkintaa opintojen vanhenemisasiassa

Valvira on muuttanut tulkintaansa opintojen yli 10 vuoden keston tulkintaa koskevassa asiassa. Uusi tulkinta perustuu hallinto-oikeuden päätökseen.

Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan tilapäisesti opiskelijan oikeudella ei saa työskennellä laillistettavan ammatissa, jos opintojen aloittamisesta on kulunut yli 10 vuotta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on tulkinnassaan ottanut huomioon ns. hyväksiluetut opinnot.

Jatkossa Valvira tulkitsee 10 vuoden sääntöä siten, että opinnot on aloitettu silloin, kun kyseiseen ammattiin johtavat opinnot on aloitettu. Jos siis tutkintoon on hyväksiluettu toiseen ammattiin kuuluvia opintoja, ei näitä opintoja huomioida arvioitaessa sitä, koska opinnot on aloitettu. Jos sen sijaan henkilö on opiskellut samaa ammattia kahdessa eri yliopistossa, katsotaan opinnot aloitetuksi silloin, kun opinnot on aloitettu ensimmäisessä yliopistossa.

Hammaslääketieteen opiskelija on ennen hammaslääketieteen opintojen aloittamista voinut suorittaa esimerkiksi FM-tutkintoon kuuluvia kieliopintoja, jotka on hyväksiluettu HLL-tutkintoon. Valviran uuden tulkinnan mukaan 10 vuoden määräaika alkaa hammaslääketieteen opintojen aloittamisesta, ei aiempien opintojen alusta.

Valvira tekee viranpuolesta tarvittavia korjauksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja ilmoittaa korjauksista niille henkilöille, joita se
koskee.

Valvira pyytää sellaisia henkilöitä olemaan yhteydessä, joiden opiskelijarekisteröintihakemus on hylätty hyväksilukujen takia. Nämä henkilöt voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen terhikki@valvira.fi

Lisää terveydenhuollon ammattioikeuksista: www.valvira.fi.