Hammaslääkäri

Tiistai 06.12.2022

Vuonna 2018 valmistui ennätysmäärä hammaslääkäreitä

Viime vuonna laillistettiin ennätykselliset 241 hammaslääkäriä. Ulkomailla tutkinnon suorittaneita oli 26 ja suomalaisesta yliopistosta valmistuneita 215, mikä on enemmän kuin minkään vuoden aloituspaikkamäärä Hammaslääkäriliiton seurannassa vuodesta 1990.

– Vuonna 2017 määrä oli vain 163, joten vuoden 2018 luvussa on varmasti mukana ”häntiä” aiemmilta vuosilta, arvioi erikoistutkija Jaakko Koivumäki Hammaslääkäriliitosta.

– Keskiarvo näiden kahden vuoden osalta on joka tapauksessa peräti 189, joka on sama kuin vuoden 2011 sisäänotto.

Vuonna 2019 hammaslääketieteen aloituspaikkoja on 180. Hammaslääkäriliitto on päivittänyt hammaslääkärien lukumääräennustetta 1980-luvun lopulta asti. Ennusteen mukaan määrä on kasvussa, ja kasvu kiihtyy vuoden 2025 tienoilla.

Ennuste perustuu sisäänottomäärään sekä arvioihin tutkinnon läpäisyasteesta, eläkepoistumasta ja Hammaslääkäriliittoon kuulumattomista hammaslääkäreistä. Lisäksi oletetaan ulkomailla tutkinnon suorittaneiden tuomaksi pysyväisluonteiseksi vuosittaiseksi lisäykseksi 20 hammaslääkäriä.

– Muutama vuosi sitten arvio tutkinnon läpäisyasteesta nostettiin 85 %:sta 88 %:iin. Vaikka jo 88 % on moniin muihin yliopistoaloihin verrattuna korkea, vaikuttaa näiden uusimpien lukujen valossa siltä, että luvun pitäisi olla vähintään 95 %, toteaa Koivumäki.

– Myös käsitys siitä, että hammaslääketieteen opiskelijat sankoin joukoin vaihtaisivat yleismedisiinan puolelle, on vanhentunut.

Ulkomaille Suomesta hammaslääketiedettä opiskelemaan lähtevien määrä on kasvussa. Lukuvuonna 2017/2018 ulkomailla opiskelevia oli jo 112, kun 10 vuotta aiemmin määrä oli alle 30. Hammaslääkäriliiton ennusteessa he lukeutuvat valmistuttuaan kategoriaan ”laillistetut, tutkinto ulkomailla”.

Hammaslääkäriliitossa on meneillään ennakointihanke, jossa selvitetään ja ennakoidaan hammaslääkärien lukumäärässä ja työssä tapahtuvia muutoksia. Liitto on aiemmin arvioinut, että yhteensä 160 hammaslääketieteen aloituspaikkaa Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa on riittävä määrä.

Tutustu tästä Hammaslääkäriliiton tilastoihin.