Hammaslääkäri

Tiistai 04.10.2022

Yksityisten palveluntuottajien sähköinen asiointi käyttöön

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi otettiin käyttöön 9.11.2017. Asiointipalvelu on tarkoitettu sekä Valviran että aluehallintovirastojen luvalla toimiville palveluntuottajille. Asiakkaan ei enää tarvitse tietää, kenen toimivaltaan asia kuuluu, sillä sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sähköisessä asioinnissa voi mm. hakea uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, tehdä luvan muutosta koskevia hakemuksia, lupaan liittyviä ilmoituksia ja seurata hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyn tilannetta. Asioinnissa voi myös tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen terveydenhuollon itsenäisestä ammatinharjoittamisesta. Myös päätökset ja tiedot rekisteröinnistä tulevat sähköiseen järjestelmään.

– Palvelu helpottaa yksityisen terveydenhuollon lupaprosessia, kun myös hakemuksen liitteet voi toimittaa sähköisesti, arvioi lakimies Heikki Kuusela Hammaslääkäriliitosta.

– Oleellista olisi myös, että lupien ja etenkin muutosilmoitusten hinnoittelu suhteutettaisiin vastaanoton kokoon ja lupa-asian laajuuteen.

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi on osa

Valviran laajaa digitalisaatiohanketta (SAMPO). SAMPO siirtää Valviran palvelut sähköisiksi. Seuraavana vuorossa ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeushakemukset ja sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluprosessi.

Lisää asiasta: http://www.valvira.fi/valvira/sahkoinen-asiointi