Hammaslääkäri

Torstai 01.12.2022

Uutiset

28.10.2022
Nuori hammaslääkäri istuu iltaisin viiteen asti kirjaamassa potilaiden hoitosuunnitelmia. Kokeneempi kollega näpyttelee muutaman lauseen, lyhenteitä suosien. Kolmas täyttää rakenteista kirjaamispohjaa. Hammaslääkärin tehtävä on laatia riittävät potilasasiakirjamerkinnät. Mitä ne ovat 2020-luvulla?
30.11.2022
Valtuusto vahvisti kokouksessaan myös liiton jäsenmaksun ensi vuodeksi. Maksua korotettiin 2,64 prosenttia niin, että ensi vuoden jäsenmaksu on 544 euroa.
18.11.2022
Ellinoora Raninen on tehnyt koululaisten tarkastuksia pakettiautossa, ja Tommi Raikula tuo hoitoon tarvittavan laitteiston vaikka suoraan potilaan kotiin. Liikkuvat hammashoitopalvelut kiinnostavat nyt monilla hyvinvointialueilla.
28.10.2022
Nuori hammaslääkäri istuu iltaisin viiteen asti kirjaamassa potilaiden hoitosuunnitelmia. Kokeneempi kollega näpyttelee muutaman lauseen, lyhenteitä suosien. Kolmas täyttää rakenteista kirjaamispohjaa. Hammaslääkärin tehtävä on laatia riittävät potilasasiakirjamerkinnät. Mitä ne ovat 2020-luvulla?
25.10.2022
Joissain tapauksissa on taloudellisesti edullisempaa jäädä eläkkeelle jo vuoden 2022 puolella.
7.10.2022
Hammaslääketieteen opintoja pidetään tunnetusti kuormittavina: vaatimukset ovat korkealla, työmäärä suuri ja aikataulut tiukkoja. Uusimmassa liiton tutkimuksessa viides vuosi koettiin raskaimpana ja neljännen vuoden kuormittavuus puolestaan oli keventynyt. Tässä jutussa kaksi opiskelijaa kertoo, mistä kuormitus syntyy.
20.9.2022
– Nuori sukupolvi hakee itselleen sopivaa työpaikkaa ja mielellään yhdistelee eri mahdollisuuksia, kiteyttää HLL Siiri Savolainen.
17.6.2022
Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että hammaslääkärit ovat altistuneet koronavirukselle harvemmin kuin muut sote-ammattilaiset.
17.6.2022
Hammaslääkärin työ on koronapandemian myötä käynyt yhä stressaavammaksi. On korkea aika luoda toimiva suhde stressiin ja väsymykseen. Mitä, jos stressi onkin osoitus siitä, että jotain merkityksellistä on pelissä ja väsymys todiste siitä, että hermoston vuoronvaihto toimii?
10.6.2022
Uusi Lääkärisopimus tulee voimaan takautuvasti 1.5.2022 lukien.
31.5.2022
JUKO, JAU ja KT kartoittivat kunta-alan neuvottelutilannetta sovittelulautakunnan puheenjohtajien koollekutsumina 24. toukokuuta.
27.5.2022
Vaasan uuteen Vaasanpuistikon hammashoitolaan yhdistyi kolme hammashoitolaa ja muodostui yli 40 hengen työyhteisö. Toiminnan sujumiseen liittyvää sovittavaa on ollut paljon, ja muutoksiakin tiloissa on jo tehty.
11.5.2022
Kyberturvallisuudessa on odotettavissa Ukrainan sodan aiheuttamia lieveilmiöitä. Miten tähän pitäisi varautua terveydenhuollossa?
(Kuva: iStockphoto)
6.5.2022
Omainen vastustaa vanhuksen proteeseja hinnan takia. Toisen potilaan saattajina on kolme aikuista lasta. Kolmas ei enää kykene päättämään hoidostaan, pitääkö aika perua? Vanhusoikeuden yliopisto-opettaja Henna Nikumaa kertoo, kenen ääntä hammaslääkärin pitää kuunnella, kun potilaalla on muistisairaus.
13.4.2022
Sopimuksen perhevapaauudistus on työmarkkinoiden edistyksellisin, kun jatkossa kummallakin vanhemmalla on yhtä pitkä palkallinen perhevapaajakso. Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 1,45 prosenttia 1. kesäkuuta lukien.
12.4.2022
Tilapäistä suojelua hakevat aikuiset ovat oikeutettuja kiireellisiin ja välttämättömiin suun terveydenhuoltopalveluihin. Lapset ovat oikeutettuja suun terveydenhuoltoon samoin perustein kuin lapsi, jolla on kotikunta Suomessa.
8.4.2022
Implanttihoidoille on hyvin vähän absoluuttisia kontraindikaatioita. Joidenkin riskitekijöiden ääreen on kuitenkin pysähdyttävä. Keskustelu potilaan kanssa on yksi tärkeimmistä työkaluista tässä yhteydessä.
(Kuva: iStockphoto)
6.4.2022
Kuntapuolen haastavat työmarkkinaneuvottelut ovat kärjistyneet kevään korvalla. Useita kunta-alojen työntekijäryhmiä koskevat laajat lakot alkoivat huhtikuussa. Hammaslääkäreitä ja lääkäreitä on lakossa mukana rajatusti osana akavalaisten yhteistä neuvottelujärjestöä JUKOa. Lääkäriryhmien osalta lakko koskee vain terveysasemien ei-kiireellistä perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottotoimintaa.
15.3.2022
Mahdollinen lakko koskee myös perusterveydenhuollon yksiköiden ei-kiireellistä vastaanottotoimintaa suun terveydenhuolto mukaan lukien. Ratkaisua etsitään parhaillaan valtakunnansovittelijalla.
14.3.2022
Nuorten hammaslääkärien into yrittämistä kohtaan on hiipunut tasaisesti vuosia. Hanna Nevalaiselle työ ammatinharjoittajana on tuonut vapautta ja mahdollisuuden käyttää monipuolisemmin taitojaan.
2.3.2022
– Jatkuvasti täytyy pitää puhelin kädessä. Tarkistan useamman sukulaisen tilannetta, seuraan BBC News -kanavaa televisiosta ja Ukrainan sotajoukkojen Facebook-päivityksiä, sitten taas sukulaisten tilanteeseen. On vaikea nukkua, kertoo turkulainen yksityishammaslääkäri Juliana Paski.
1.3.2022
Kunta-alan neuvottelujen keskeytyminen keskeytti myös käynnissä olevat Lääkärisopimusneuvottelut.
24.2.2022
Hammaslääkärilehti kysyi, mihin mainoksen väite hammaslääkärien hammashoidon paikasta perustuu.
24.1.2022
Hammaslääkärikunnan äänikuningas oli Etelä-Savon hyvinvointialueen kirkkaasti suurimman äänimäärän kerännyt lääkäri ja hammaslääkäri Panu Peitsaro.
(Kuva: iStockphoto)
4.1.2022
Jos potilaalla ei ole varaa hoitoon, avuksi tulee toimeentulotuki. Vastaanotolla on hyvä tietää, mitä tuki kattaa ja mitä ei – ja milloin tilanne muuttuu mutkikkaaksi. Entä pitääkö hätkähtää, jos Kela pyytää hammaslääkäriltä lausuntoa hoidon tarpeesta?
3.1.2022
Hammaslääkärit toimivat rokottajina ainakin Mikkelissä ja Helsingissä. Monin paikoin rokottajista on pulaa. Jos pääset avuksi rokottamaan, ole yhteydessä suoraan kuntien osoittamiin yhteyshenkilöihin (linkit tämän jutun lopussa).
10.12.2021
Henkilökunnan stressaantuminen, hoitovelka ja potilastyössä tapahtuneet koronatartunnat olivat esillä, kun Hammaslääkäripäivien luento-ohjelmassa käsiteltiin koronapandemiaa. Hammaslääkärilehti oli kuulolla luentosaleissa.
10.12.2021
Tehoimurin käyttö estää aerosolien leviämisen lähes täysin, vahvistaa poikkitieteellinen COVID19VATEHY-tutkimus. Tutkijoiden mukaan imuri kannattaa pitää lähellä ja toiminnassa kaikkien toimenpiteiden ajan.
19.11.2021
Yksityisen hammashoidon Kela-korvaukset ovat toimiva järjestelmä, jota tulisi kehittää, Hammaslääkäriliitto toteaa.
29.10.2021
Sopiva musiikki rauhoittaa potilasta ja rentouttaa lääkärinkin. Kaksi hammaslääkäriä lupautui pohtimaan musiikin merkitystä vastaanotoillaan. Kati Sarvela vastasi Suomen kamarimusiikin pääkaupungista. Pekka Sinervo peilasi kokemuksiaan kolmelta vastaanotoltaan. Molempien työssä oikeanlainen musiikki on tärkeässä asemassa. Millaista se on? Selvitimme.
28.10.2021
Oman potilaan jatkohoidon seuraaminen potilastietojärjestelmästä ei enää ole luvallista.
8.10.2021
Asiantuntijat uskovat, että sote-palvelut voivat järjestyä uudistuksen myötä tehokkaammin. Hyvinvointialueiden valmistelutyössä on kuitenkin tiukka aikataulu. Kuinka turvata tasa-arvoiset palvelut kaikille?
17.9.2021
Vaikeinta opinnoissa on opetella sietämään sitä, että omassa kädenjäljessä on epätäydellisyyksiä, ajattelee Alisa Toivanen. Itsekritiikistä ei neloskurssin denttareilla ole pulaa, ja opiskeluvuosi on heille muutenkin kaikista kuormittavin.
26.8.2021
Sulautuminen ei edellytä kassan jäseninä olevilta hammaslääkäreiltä toimenpiteitä, vaan jäsenyys jatkuu automaattisesti.
25.8.2021
Yhä useammin pitäisi kysyä, auttaako hoito ja kuinka paljon, esittää professori Kari Tikkinen. Samat asiat pitäisi viestiä myös potilaalle.
9.8.2021
Toisin kuin aiemmin, viime vuonna vastaanoton maantieteellinen sijainti ei selittänyt laskennallisen päivätulon määrää. Naisten ja miesten päivätulon ero on kasvanut. Tulokset käyvät ilmi Hammaslääkäriliiton keväällä tehdystä työmarkkinatutkimuksesta.
23.6.2021
Hammaslääkäriliitto pitää keskiviikkona hyväksyttyä mallia sote-uudistuksen toteuttamiseksi oikean suuntaisena, mutta muistuttaa, että kehitystyö ei lopu tähän
21.6.2021
Mitä asioita hammaslääkärin palkkakuitista yleensä löytyy ja mitä kohtia laskelmasta kannattaa itse tarkistaa?
18.6.2021
Muuttolaatikoiden keskellä Ruskeasuon opetusklinikalla sovitellaan Button-keräimiä haalareihin. Ilmassa on innostusta. Hammashoidon ja koronaviruksen risteyskohtaa selvittävän Phi6-simulaatiotutkimuksen käytännön vaihe on juuri alkanut.
14.6.2021
Hammaslääkärien äänikuningas on Savonlinnassa valtuustoon valittu ensikertalainen, erikoislääkäri, hammaslääkäri Panu Peitsaro (Liike Nyt).
(Kuva: Juha Korhonen)
28.5.2021
Syventävään käytännön harjoitteluun siirtyvät kandit odottavat saavansa tukea työhön ja tasavertaista kohtelua kollegoiden parissa. Ohjaaja toivoo nuorilta innostunutta asennetta ja halua kehittyä.
4.5.2021
Toisessa EU/ETA-valtiossa suoritettu hammaslääkärin koulutus ei enää mahdollista rajoitettua ammatinharjoittamisoikeutta käytännön palvelun suorittamiseksi Suomessa. Valviran linjaus vaikuttaa muun muassa Latviassa tutkintoaan suorittaviin suomalaisiin.
30.4.2021
Kehityskeskustelun voi käydä vaikka kävelylenkillä tai sohvalla mukavasti istuen. Virallisesta rakenteesta on silti pidettävä kiinni. Hyvä keskustelu motivoi hammaslääkäriä, huonon vaikutus on päinvastainen.
29.4.2021
– Laajaa koulutusta ei tarvita, vaan koronarokotustaitoja voidaan opettaa esimerkiksi paikallisena koulutuksena. Lisäksi voidaan hyödyntää THL:n sivuilla olevia video- ja kuvallisia ohjeita siitä, miten rokote annetaan intramuskulaarisesti olkavarteen, toteaa STM:n lääkintöneuvos Merja Auero.
26.4.2021
Koronarokotusjärjestystä on päivitetty kiireellistä hoitoa antavan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osalta. Rokotuksen voivat saada kiireellistä hoitoa antavat hammaslääkärit sekä muut kiireellistä suun terveydenhoitoa antavat ammattilaiset.
16.4.2021
Hammaslääkärien rokotusoikeus on osa hallituksen 16.4. antamaa rokotusjärjestystä täsmentävää asetusmuutosta. Sote-ammattilaisia sen sijaan ei rokoteta nopeutetusti.
9.4.2021
Tämän vuoden Apollonia Symposium pysähtyi kahdeksi päiväksi hammaslääkärin työn keskiöön – diagnostiikkaan. Tai potilashan siellä keskiössä on, mutta ilman diagnoosia on vaikea päästä eteenpäin ja löytää keino auttaa potilasta. Diagnoosi – miten se tehdään?
12.3.2021
Hammaslääkärit voisivat hiukan hellittää pedanttiudesta ja siirtyä enemmän yksilöllisen vaikuttavuuden pohtimisen suuntaan, ajattelee HLL Helena Miettinen. Hammaslääkärilehti jatkoi helmikuisen Etiikkapäivän vilkasta keskustelua kahden nuoren kollegan kanssa.
4.3.2021
KRAR:n mukaan hammaslääkärien täsmällinen asema rokotusjärjestyksessä tarkentuu, kun tieto rokotteiden saatavuudesta paranee.
23.2.2021
Uuden ohjeen mukaan voimakkaasti aerosolia tuottavissa toimenpiteissä suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti venttiilitöntä FFP2-luokan hengityssuojainta, mikäli kofferdam-suojaa ei voida käyttää.
19.2.2021
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden tulo YTHS:n palvelujen piiriin näkyi kysyntäpiikkinä. Lahdessa palvelupiste on avattu iloisin mielin.
19.2.2021
Jatkuva suu-nenäsuojuksen käyttö vaikeuttaa potilaiden kohtaamista. Lähes kaikki ihmiset käyttävät huuliltalukemista kuuloaistinsa tukena. Erityisesti kuulovammaisilla maskiaika voi vaarantaa jopa potilasturvallisuuden.
19.2.2021
Päivystyksessä ikäihmisen pärjäämistä kotona ei yleensä ehditä arvioida eikä hoitosuunnitelmaa tehdä. Pandemia on jäädyttänyt monet kokonaisvaltaisempaan hoitoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön tähtäävät hankkeet.
29.1.2021
Olen positiivinen ihminen ja haluan ­ajatella tulevaisuuttakin positiivisesti, sanoo Hohde Group Oy:n toimitusjohtaja, EHL Ville Pesonen. Kysyimme kolmelta yksityispuolen kollegalta­, miltä tulevaisuus näyttää.
25.1.2021
Hammaslääkäriliiton valtuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2024 on valittu torniolainen terveyskeskushammaslääkäri Jarmo Lahti. Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin lauantain järjestäytymiskokouksessa helsinkiläinen hammaslääkäri Leo Heinonen.
12.1.2021
Koululainen kysyy yksityisviestillä parodontiitista, hammaslääkärit kertaavat ensiaputaitoja ja röntgenpidikkeisiin voi tutustua virtuaalisesti ennakkoon. Hammashoitoloiden somekanavilla täydennetään kuvaa suun ammattilaisten työstä.
(Kuva: iStockphoto)
4.1.2021
Kaikilla nikotiinituotteilla voi olla sikiön- ja yksilönkehitykseen pitkäkestoisia, jopa ylisukupolvisia kielteisiä vaikutuksia, todetaan Pediatrics-lehdessä julkaistussa katsauksessa.
21.12.2020
Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus päivittyi syksyn 2020 aikana ja vuoden 2021 alusta useiden toimenpiteiden osalta.
(Kuva: iStockphoto)
11.12.2020
Karieksen hallinnassa fokuksen tulisi siirtyä paikkaamisesta suun mikrobiston tasapainon parantamiseen, toivoi professori Svante Twetman Hammaslääkäripäivillä. Korona-aika on tuonut haasteita hammaslääkärin työhön, mutta se on voinut myös tarjota mahdollisuuden muutokseen kohti vähemmän kajoavaa hoitoa.
10.12.2020
Yksityisen hammashoidon kysyntä on elpynyt koronan keväällä aiheuttamasta romahduksesta. Myös muutama edellinen vuosi osoittaa, että potilasmäärien kehitys on pääosin suotuisaa.
(Kuva: iStockphoto)
16.11.2020
Suunterveyden kannalta kasvimaitoja kannattaa käyttää vain aterioiden yhteydessä.
12.11.2020
Hammaslääkärilehden vuoden kirjoitukseksi 2019 on valittu Pirjo Kurjen, Kirsi Honkalammen, Maija Korhosen, Satu Lahden ja Anna Liisa Suomisen artikkeli Hammashoitopelon psykologinen hoito aikuisilla. Artikkeli julkaistiin Hammaslääkärilehdessä 5/2019.
12.11.2020
Säästöjen etsiminen suun terveydenhuollosta on ollut tänä syksynä esillä yli puolessa terveyskeskuksista. Konkreettisista päätöksistä raportoi joka neljäs Hammaslääkärilehden kyselyyn vastannut johtava hammaslääkäri. Liitossa kehitystä pidetään valitettavana.
9.11.2020
Teknisen ongelman takia jäsenet ovat saaneet valtuuston vaalin äänestysmuistutuksen tekstiviestillä useaan kertaan.
30.10.2020
Omahoidon ohjauksen lipunkantaja, pelkääviä lapsia hoitava hammaslääkäri ja riittävän hyvän puolestapuhuja kertovat siitä, mitä työ on opettanut.
21.10.2020
– Ei juurikaan pieleen voi mennä! Eikä tarvitse pelätä, että tarvitaan erityisiä tietoteknisiä taitoja, raportoi kotkalainen hammaslääkäri Päivi Vatanen sähköisen vaalin äänestyskokemuksestaan. Liiton valtuuston vaali järjestetään sähköisenä nyt ensimmäisen kerran.
21.10.2020
Liitto on painottanut vaikuttamistyössään muun muassa sitä, ettei yksityisiltä palveluntuottajilta voi edellyttää kohtuuttoman pitkää listaa erilaisia vaatimuksia.
8.10.2020
Liitto toivoo lausunnossaan muutosta ja jatkovalmistelua kahteen asiaan asiakasmaksulakia uudistettaessa.
2.10.2020
Työkaveri laittaa asiat mittasuhteisiin, kun koronahuolet saavat vallan. ”Olemme sellainen ammattikunta, että haemme tukea toisistamme”, tiivistää Tarja Huostila Lammin hammashoitolasta Hämeenlinnasta.
29.9.2020
Koko Suomi harjaa -kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia harjaamaan hampaansa suositusten mukaan aamuin illoin fluoritahnalla. Sosiaalisessa mediassa toteutettava kampanja on käynnissä 5.–28.10.
29.9.2020
Hammaslääkäriliitto vaatii pienten ja keskisuurten hammaslääkäriyrittäjien toimintaedellytysten turvaamista sote-uudistusta toteutettaessa.
14.9.2020
Koronaepidemiasta huolimatta potilaita voidaan taas pääosin hoitaa tavanomaisilla laitteilla, todetaan viranomaisten ohjeessa suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana. Päivitetty ohje on julkaistu 2.9.
11.9.2020
Turvavälit, potilaiden esihaastattelut ja kohortointi sekä hoitohenkilökunnan visiirit ovat arkea jatkossakin. Hoitotakuussa pysyminen on suunterveyden ammattilaisten yhteinen huoli; aiemmin tavoitellusta hoitoonpääsyn nopeuttamisesta on enää turha haaveilla.
11.9.2020
”Jos poskihampaat olisivat salmiakkiruutuja, ne limittyisivät näin.” Hammaslääkärin vastaanotolla tieteen popularisointi voi olla osuvien vertauskuvien käyttämistä tai potilaalle näytetty Youtube-video leukanivelen toimintahäiriöstä.
1.9.2020
Kysyimme valtuuston nykyiseltä puheenjohtajalta Pirkko Grönroosilta, mitä valtuustotyö tekijälleen antaa. Miksi kannattaa lähteä rohkeasti mukaan?
21.8.2020
Heikki Laine työskentelee Taivassalon hammashoitolassa, jossa hoidetaan asiakkaita myös Kustavista, Vehmaalta, Lokalahdelta (Uusikaupunki) ja Iniön saaresta. Alue on maamme mökkikansoitetuimpia. Laine vastasi Työpaikka-palstan kysymyksiin 7.8.2020.
21.8.2020
Yksityishammaslääkärien edunvalvonta aiheutti keskustelua kesäkuussa etäyhteyksin pidetyssä liiton valtuuston kokouksessa. Hammaslääkärilehti poimi esiin kiinnostavimmat kysymykset ja pyysi liiton asiantuntijoita vastaamaan niihin.
12.8.2020
Kaksi hammaslääkäriyritystä on saanut koronapandemian takia myönnetyn kustannustuen enimmäismäärän. Valtiokonttori on myöntänyt 500 000 euron tukisumman Oral Hammaslääkäreille ja PlusTerveys Hammaslääkäreille. Kaikkiaan tukea saaneita hammaslääkäriyrityksiä on lähes 30. Tukea voi hakea elokuun loppuun saakka.
12.8.2020
Kesän aikana kiireetöntä hoitoa päästiin Hammaslääkäriliiton tietojen mukaan avaamaan melko normaalisti sekä julkisessa että yksityisessä suun terveydenhuollossa eri puolilla maata.
(Kuva: iStockphoto)
25.6.2020
Hammaslääkärilehti kartoitti suun terveydenhuollon palvelujen tilannetta ja koronaexitin etenemistä eri puolilla Suomea niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.
25.6.2020
Koronakevät on vauhdittanut etäpalveluiden ja etätyön kehittämistä myös suun terveydenhuollossa. Vaikka hammaslääketiede on toimenpidevaltainen ala, moni asia hoituu myös etänä.
10.6.2020
Kaikki tiedekunnat varautuvat jatkamaan hammaslääketieteen opetusta etäjärjestelyin myös syksyllä. Monelta taholta arvioidaan, että saadun hyvän palautteen takia myös etä- tai videoluennot jäävät käyttöön.
10.6.2020
Kiky-tuntien säilyminen uudessa Lääkärisopimuksessa on herättänyt tunteita. Hammaslääkärilehti kysyi, mitä neuvottelutulos tarkoittaa.
2.6.2020
Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana on päivitetty 1.6.2020. Päivitykset on tehty COVID-19-viruksesta olevan uusimman tiedon pohjalta ja tämän hetken yleinen epidemiatilanne huomioiden.
(Kuva: Juha Korhonen)
2.6.2020
Hammashoitopelko ei ole mikään pikkujuttu. Se on ehkä yksi yleisimmistä peloista, ja väestötutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen pelkää hammashoitoa. Pelonhoidon osaamista tarvitaankin jokaisella vastaanotolla.
29.5.2020
Kirurgisten suu-nenäsuojainten saatavuus on parantunut hiukan, mutta FFP2- ja FFP3-hengityssuojainten saatavuus on ennallaan eli vain kohtalainen. Visiirien saatavuus on erinomainen, ja saatavilla on myös luuppien kanssa käytettäviä malleja.
15.5.2020
Neuvottelut kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ja kunnallisesta pääsopimuksesta jatkuvat tauon jälkeen.
14.5.2020
Suun terveydenhuollossa kiireetöntä palvelua on syytä tarjota myös COVID-19-epidemian aikana mahdollisuuksien mukaan, muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM).
14.5.2020
Vantaalla juuri avatusta kaupungin drive in -koronatestauspisteestä vastaavat suun terveydenhuollon ammattilaiset.
14.5.2020
Suun terveydenhuoltoa ryhdytään avaamaan pääkaupunkiseudulla hallitusti. Parhaillaan valmistellaan erikoisalakohtaisia ohjeita sekä erikoissairaanhoitoon että perusterveydenhuoltoon.
7.5.2020
Miten koronapandemia on kevään aikana vaikuttanut suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärin työhön? Hammaslääkäriliitto selvitti asiaa jäsenkyselyllä yksityishammaslääkäreille huhtikuun alussa ja nyt asiaa kysyttiin julkisen suun terveydenhuollon kollegoilta.
7.5.2020
Avohilmo-rekisterin mukaan käynneissä hammaslääkärin ja lääkärin vastaanotoilla on nyt nähtävillä pientä elpymistä.
(Kuva: Juha Korhonen)
30.4.2020
– Yksi rasittavimmista piirteistä tässä tilanteessa on ollut se, että ohjeet ovat muuttuneet jatkuvasti, tiivistää vantaalainen terveyskeskushammaslääkäri Leena Lönnrot. Päätöksenteon perusteet elävät, mutta niin muuttuu arki muutenkin. Samalla jo mietitään, miten hammashoito järjestetään epidemian jälkeen.
27.4.2020
Valtakunnansovittelija odottaa sovitteluun osallistuneilta vastausta vappuaattoon kello 12:een mennessä.
24.4.2020
Koronaepidemian keskellä yksityishammaslääkärien keskuudessa on yhä epäselvyyttä kiireettömien, oireettomien potilaiden hoidon linjauksissa. Tähän asti asiassa on yksityispuolella toimittu hyvin eri tavoin. Kirjavat käytännöt eri vastaanotoilla ja eri puolilla maata ovat hämmentäneet alan toimijoita. Selkeää yhteyttä sektorien välille ja aktiivista alueellista tiedotusta on toivottu. Alueelliset yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyökokoukset ovat nyt käynnistymässä. Kutsuja aluehallintovirastojen alueilla järjestettäviin tilaisuuksiin on jo alettu lähettää.
24.4.2020
Terveyskeskuksissa eletään nyt odottavissa tunnelmissa, kun koronaviruspandemian aiheuttama pahin ahdistus on jossain määrin laantunut.
24.4.2020
Hammaslääketieteen yksiköiden johtajat ovat vedonneet sopimusterveyskeskuksiin opiskelijoiden syventävän käytännön harjoittelun toteutumiseksi. Hammaslääkäriliittoon kantautuneiden tietojen mukaan osa työnantajista on ehdottanut jo sovittujen harjoittelupaikkojen perumista koronatilanteen aiheuttamiin poikkeusoloihin vedoten.
17.4.2020
Huhtikuun alussa julkaistut viranomaisohjeet suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana tarjoavat tietoa esimerkiksi potilasohjauksesta, vastaanoton hygieniasta ja suojautumisesta sekä ohjeita toimenpiteiden turvalliseen suorittamiseen.
17.4.2020
Valmiuslakiin sisältyvä terveydenhuollon työvelvollisuus koskee myös hammaslääkäreitä. Koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi käyttöön otetun valmiuslain työvelvoite on kuitenkin vasta viimeinen keino turvata terveydenhuollon työvoiman saatavuus kriisitilanteessa.
9.4.2020
Hammaslääkäriliitto selvitti jäsenkyselyllä, miten käynnissä oleva koronatilanne tällä hetkellä näkyy ja tuntuu yksityishammaslääkärien toiminnassa. Valtaosa potilastyötä yhä tekevistä raportoi potilasmäärän vähentyneen jo puoleen tai alle puoleen normaalista.
(Kuva: Hammaslääkäriliitto)
3.4.2020
Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot tullaan ottamaan huomioon opintotuen opintojen edistymisen seurannassa ja tukiajassa. Opiskelija voi myös saada toimeentulotukea, jos toimeentulo ei tule turvatuksi muulla tavalla.
(Kuva: iStockphoto)
3.4.2020
Hammaslääkärien työ saa nyt uusia ulottuvuuksia. Etävastaanottojen lisäksi kollegoita työskentelee nyt COVID-19-näytteiden ottajina, lentoasemalla neuvomassa matkustajia ja mm. vanhustyössä tarkistamassa puhelimitse yli 80-vuotiaiden vointia. Kysyimme suurimpien kaupunkien johtavilta hammaslääkäreiltä, mitä koronaepidemian edetessä suunnitellaan.
(Kuva: iStockphoto)
3.4.2020
Oletko koittanut pelata squashia ranne suorana, kun kipu ei salli taivutusliikettä? Nivelreumapotilas Kirsi on. Hän on halunnut pitää itsensä liikkeessä sairaudesta huolimatta. Onneksi nivelreumaa pystytään hoitamaan tänä päivänä hyvin ja monen potilaan sairaus saadaan remissioon. Sairaus ei kuitenkaan parane ja potilaat tarvitsevat moniammatillisen hoitotiimin tukea koko matkan ajan – hammaslääkärit kuuluvat siihen.
2.4.2020
Sopimuksen palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia. Kiky-tunnit poistuvat.
2.4.2020
Euroopan terveydenhuollon ammattijärjestöjen yhteisessä kannanotossa vaaditaan pandemian etulinjassa toimivien turvallisuuden takaamista.
31.3.2020
Yliopistojen uusi kaksivuotinen työehtosopimus astuu voimaan 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2022. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset.
27.3.2020
Lyhyen keskeytyksen jälkeen kunta-alan sopimusneuvotteluja on jatkettu. Myös valtion neuvottelut ovat edenneet, ja yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty. Neuvotteluja käyvät myös Hammaslääkärien työnantajayhdistys ja Tehy.
(Kuva: iStockphoto)
27.3.2020
Suun terveydenhuollon kiireettömien palvelujen tilanne vaihtelee alueittain epidemian etenemisen tahdissa. Hammaslääkärilehti kysyi hoidon järjestelyistä ja muun muassa suunnitelmista siirtää henkilökuntaa muihin tehtäviin tilanteen akutisoituessa.
25.3.2020
Sopimukseen pyritään nopealla aikataululla.
(Kuva: iStockphoto)
13.3.2020
Suomalaiset pitäisi saada harjaamaan paremmin hampaitaan ja paikkaustoimenpiteet vähenemään. Avainasemassa ovat biofilmin häirintä, omahoidon opetus ja muu terveysohjaus, motivoiva keskustelu, remineralisaation seuranta ja pysäytyspaikat sekä monialainen yhteistyö.
(Kuva: iStockphoto)
4.3.2020
Mitä jos vastaanotolle tulevalla potilaalla on hengitystieinfektion oireita? Millaisia varotoimia tarvitaan? Uusi koronavirus (COVID-19) on aiheuttanut kysymysten tulvan viranomaisille ja asiantuntijoille.
(Kuva: iStockphoto)
21.2.2020
Vantaan kaupunki otti uudisraivaajan roolin, kun sen sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi viime marraskuussa käyttämään potilastietojärjestelmä Apottia. Alku on ollut hankala, mutta ajan myötä Apotista pitäisi olla hyötyä myös hammaslääkäreille.
6.2.2020
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annetun asetuksen muutos tuli voimaan 1.2.2020.
(Kuva: iStockphoto)
31.1.2020
Hammaslääkärien hoitoon tulee entistä enemmän vaikeasti yleissairaita potilaita, mikä vaatii erikoisosaamista. Nyt näitä potilaita hoidetaan kirjavin käytännöin. Yhdeksi ratkaisuksi ehdotetaan suulääketieteen perustamista uudeksi hammaslääketieteen erikoisalaksi.
(Kuva: iStockphoto)
3.1.2020
Hammaslääkärijärjestöjen yhteinen täydennyskoulutussuositus päivitettiin viime vuoden lopussa ja se sai painavan nimen: Ammatillisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Painavaa on asiakin, mutta samalla kannustavaa. Ajantasainen osaaminen on laadukkaan hoidon tae ja samalla suuri voimavara jokaisessa organisaatiossa.
9.12.2019
Terveyskeskushammaslääkärin arjen täyttävät monisairaat potilaat ja täysi ajanvarauskalenteri. Kaoottisimpina päivinä hoitosuositukset saattavat enemmän ahdistaa kuin tukea päätöksenteossa. Tiettyjä periaatteita noudattamalla terveyskeskushammaslääkärikin voi kuitenkin tarjota potilaalleen kohtuullisen hyvää hoitoa – menettämättä työkykyään.
(Kuva: iStockphoto)
15.11.2019
Hammaslääkärille hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeä työkalu, joka vaikuttaa positiivisesti moniin hoidon onnistumisen avainasioihin. Onnistunut potilasviestintä tukee hoitoa, vahvistaa luottamusta ja edistää suunterveyttä.
5.11.2019
Osaamisen kehittämisen tärkein tavoite on edistää väestön ja yksittäisten potilaiden terveyttä.
25.10.2019
HUSiin on perustettu uusi Pään ja kaulan kasvainkirurgiakeskus, jonka tarkoituksena on koota eri erikoisalojen osaaminen yhteen ja nopeuttaa potilaiden hoitoonpääsyä. ulevaisuudessa pään ja kaulan alueen syöpiä sairastavat potilaat ohjataan keskitetysti uudelle poliklinikalle.
(Kuva: iStockphoto)
25.10.2019
Hammaslääkärien tuoreen työhyvinvointitutkimuksen tulokset ihastuttavat ja vihastuttavat. Hammaslääkärien kokema työn imu on pysynyt vahvana, mutta kuormittuneisuus ylittää pian sietorajan.
(Kuva: iStockphoto)
4.10.2019
Euroopassa suun terveydenhuollon laatu on tasaisen korkeaa, mutta jokaisella maalla on oma tapansa järjestää asiat. Kurkistetaan Saksan, Sveitsin ja Unkarin terveydenhuoltojärjestelmiin.
(Kuva: iStockphoto)
13.9.2019
Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta ei näytä alun hämmennyksen jälkeen muuttaneen opiskelijoiden alueellista hakeutumista hammaslääkärikoulutukseen. Ensikertalaisuuskiintiön vaikutus sen sijaan on selvä.
(Kuva: iStockphoto)
27.8.2019
Mitkä uudet teknologiat ja työmenetelmät ovat yleistymässä hammaslääkärien käytössä ja miten laajasti niitä potilastyössä hyödynnetään? Liiton työmarkkinatutkimuksen uusi teknologiaseuranta mittaa teknologioiden käyttöönottoa suun terveydenhuollossa.
11.6.2019
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa suun terveydenhuoltoa koskevia suoria kirjauksia on niukasti, mutta niistä voi tulkita tahtoa suun terveydenhuollon kehittämiseen olevan.
(Kuva: iStockphoto)
7.6.2019
Lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen hoidon pitkäaikainen lopputulos on aina epävarma, ja internetaikana epäonnisimmat tapaukset tulevat helposti koko maailman tietoisuuteen. Tieteellinen näyttö voi lievittää epävarmuutta vain jonkin verran. Tärkeintä on edelleen potilaan luottamus siihen, että hammaslääkäri hoitaa häntä parhaan ymmärryksensä ja kykynsä mukaan.
(Kuva: iStockphoto)
13.5.2019
Uskaltaisiko lähteä tutkimaan aivan uutta polkua ja katsoa, mihin se johtaa? Uuden löytämisen mahdollisuus on tutkimustyön suola. Riskien ottaminen vaatisi kuitenkin vakaan perustan: aikaa ja rahaa. Ja juuri näistä on pulaa, eikä vähiten hammaslääketieteen parissa.
(Kuva: iStockphoto)
17.4.2019
Suomalaisista 16 % on lapsia – alle kouluikäisiä, alakoululaisia ja murrosikäisiä nuoria. Lapsuuden aikana heidän suissaan puhkeaa ja vaihtuu hampaita, noin neljällä kymmenestä on poikkeamaa purennassa, jopa viidenneksellä kiilteen kehityshäiriö ja monen matkassa jokin yleissairaus. Tavoitteena olisi pitää tämän ison ja monimuotoisen joukon suut terveinä ja paikattomina ja minimoida näin paikkaustarve koko eliniän ajan.
12.4.2019
Ohje käsittelee aiempaa laajemmin hammasproteeseja ja hammasteknisiä työsuorituksia.
3.4.2019
Eduskuntavaalien lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriehdokkaat esittäytyvät Lääkärilehdessä.
17.3.2019
Kehitysvammaisen potilaan kohtaaminen voi olla tottumattomalle jännittävää. Vaikka erityisosaamista tarvitaan, on kyse ennen muuta aidosta vuorovaikutuksesta ja rohkeudesta kohdata erilaisuutta.
8.3.2019
Hammaslääkäriliitto esittää keinoja väestön suunterveyden ja hoitoon pääsyn turvaamiseksi uudessa tilanteessa.
1.3.2019
Aikataulu sote-lakipaketin eduskuntakäsittelyyn alkaa olla äärimmäisen tiukka, ja uudistuksen läpimeno on epävarmaa.
(Kuva: iStockphoto)
22.2.2019
Datan tehokkaampi hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen ovat terveydenhuollon kehittämisen ytimessä. Uusien toimintamallien ja työkalujen tavoitteena on luoda entistä vaikuttavampia palveluita ja hoitoa sekä vahvistaa ennaltaehkäisevää otetta.
16.1.2019
Itä-Suomen yliopiston Hammaslääketieteen yksikön tutkimus kartoittaa kokemuksia suupatologisen PAD-lausunnon tulkinnasta sekä hyödyntämisestä diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa. Kyselyyn toivotaan vielä vastauksia.
8.1.2019
Kela alkaa vastaanottaa paperisia potilasasiakirjoja yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat lopettaneet toimintansa.
8.1.2019
Tulevat eduskuntavaalit ja niihin liittyvä vaalityö ovat hyvä tilaisuus nostaa suunterveyteen ja suun terveydenhuoltopalveluihin liittyviä teemoja julkiseen keskusteluun.
(Kuva: iStockphoto)
20.12.2018
Ranskassa on käynnissä suuri terveydenhuollon uudistus, jonka osana hallitus on luvannut kansalaisille kokonaan korvattavat hammasproteesit. Omavastuuosuus alkaa pienentyä ensi vuoden alusta lähtien vaiheittain siten, että sadan prosentin korvaukseen päästään vuonna 2021. Uudistukseen on laskettu hupenevan miljardi euroa julkista rahaa vuosittain.
7.12.2018
Uusi säteilylaki tulee voimaan 15.12.2018. Lisäksi uudistetaan asetuksia sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ST-ohjeita, jotka korvataan STUKin sitovilla määräyksillä ja STUKin ohjeilla.
(Kuva: iStockphoto)
16.11.2018
Noin joka neljäs suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, ja yhä useampi paranee. Osa syövistä ilmenee ensimmäisenä suussa, ja syöpähoidot aiheuttavat lähes aina kriisin suunterveydessä. Hammaslääkäri tarvitseekin hyvät tiedot erilaisten syöpien ja niiden hoitojen vaikutuksista suuhun ja hammaslääketieteellisten toimenpiteiden toteutukseen.
1.11.2018
Kelain-palvelua voi 1.1.2019 alkaen käyttää vain lääkärien ja hammaslääkärien yksityiskäytössä, kun määrätään satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta.
1.11.2018
Hammaslääkärin vastaanotto on potilaalle psyykkisesti, fysiologisesti ja toiminnallisesti poikkeuksellinen tilanne. Kyselytutkimus selvittää vastaanotoilla tapahtuvia ensiaputilanteita, käytettävissä olevaa ensiapuvälineistöä sekä hammaslääkärien saamaa ensiapukoulutusta.
30.10.2018
Hampaiden omahoidon kohentamiseen tähtäävä henkilökohtainen terveysneuvonta on todennäköisesti tärkein vastaanotoilla tapahtuva terveyttä edistävän toiminnan muoto. Suun terveydenhuollon asemaan sekä suu- ja hammassairauksien ehkäisyyn liittyvät toimet ovat vahvasti myös osa Hammaslääkäriliiton vaikuttamistoimia.
11.10.2018
Syyttäjä vaati äidille rangaistusta joko pahoinpitelystä tai vammantuottamuksesta, koska tämä ei ollut huolehtinut lapsensa suun ja hampaiden terveydestä.
(Kuva: iStockphoto)
11.10.2018
Ylihoito ja ylidiagnostiikka ovat eritoten markkinaehtoisesti toimivan terveydenhuollon sivuvaikutus. Hammaslääkäriäkin saattavat houkutella tai painostaa ylihoitoon potilaat ja palkkiojärjestelmät – joskus ehkä jopa omat esimiehet.
19.9.2018
Hammaslääkäriliiton jäsenkysely kertoo sitoutuneesta ja ammatistaan ylpeästä jäsenkunnasta. Jäsenet arvioivat liiton toimintaa hyvin arvosanoin, mutta antavat myös kipakkaa palautetta.
(Kuva: iStockphoto)
28.8.2018
Millaisia mahdollisuuksia uudet terveysteknologian sovellukset ja kehittyvät hoitomenetelmät voivat tarjota suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärin työhön? Osa sovelluksista on vastaanotoilla jo lähes arkea, osa visioista vaatii edelleen paljon kehitystyötä toteutuakseen.
15.8.2018
Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan mobiilipeli houkutteli varhaisnuoria tutustumaan enemmän tupakoinnin ennaltaehkäisyyn tarkoitettuun terveysmateriaaliin kuin perinteinen internet-sivusto. Peli onnistui myös muokkaamaan tupakkaan liittyviä mielikuvia ja asenteita toivottuun suuntaan.
25.6.2018
FinTerveys 2017 -väestötutkimuksen mukaan suunterveytensä hyväksi kokevien suomalaisten osuus on pienentynyt. Entistä useampi vastaaja myös koki jäävänsä vaille tarpeellisina pitämiään suun terveydenhuoltopalveluita asiakasmaksujen tai hintojen vuoksi.
21.6.2018
Hampaan paikkaaminen johtaa usein paikkauskierteeseen, joten paikkaamisen tarve olisi paras ehkäistä. Uusi Hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositus kannustaa niin hammaslääkäreitä, potilaita kuin päättäjiäkin tekemään kaikkensa, jotta hampaita tarvitsisi paikata mahdollisimman vähän.
(Kuva: iStockphoto)
20.6.2018
Kalvotekniikoiden käyttäjien on tärkeää tarkistaa oman osaamisensa rajat. Menetelmä voi olla potilaalle helppo, mutta vaatii hammaslääkäriltä vastaavanlaista ymmärrystä kuin perinteiset oikomishoidot. Haittavaikutukset voivat olla vakavia.
6.6.2018
Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu alkoi Tampereen seudulla 31.5. Kokeilu koskee aikuisten perushammashoitopalveluja, erikoishammaslääkäritasoinen hoito ei sisälly kokeiluun.
1.6.2018
Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton nyt allekirjoittama talokohtainen työehtosopimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
(Kuva: Suomen Hammaslääkäriliitto)
16.5.2018
Vaikka potilas saisi parasta mahdollista hoitoa, voi hänen kokemuksensa hoidosta joskus silti olla huono. Olisiko palvelumuotoilusta parannuskeinoksi?
18.4.2018
Vaihtelevaa kipua leuoissa, päänsärkyä, niskajumeja – niin monen TMD-potilaan oirekuvaus. Suoritusyhteiskuntamme vauhdissa voi olla vaikea pysyä mukana. Ei ihme, että sattuu! Moni herää vasta kipuun, mutta onneksi hoitoennuste on hyvä, jos vain osaa hakeutua hammaslääkärin vastaanotolle. Ammattilainenkaan ei voi kuitenkaan auttaa, jos potilasta ei saada sitoutumaan ja motivoitumaan omahoitoon.
(Kuva: iStockphoto)
15.3.2018
Lääkeinteraktiot ovat Suomessa merkittävä ongelma, joka voitaisiin suurelta osin välttää. Hammaslääkärin on välttämätöntä tuntea määräämiensä lääkkeiden yhteisvaikutukset. Myös potilaan käyttämien lääkkeiden selvittäminen kuuluu hyvään hoitoon, vaikka se voikin olla vaikeaa.
27.2.2018
Lakko alkaa 28.2. Helsingin yliopistossa.
(Kuva: iStockphoto)
16.2.2018
Kroonisista kasvojen alueen kivuista kärsivän potilaan kohtaa joskus jokainen hammaslääkäri. Kipua, jolle ei löydy hammaslääketieteellistä syytä, ei koskaan pidä yrittää hoitaa kajoavalla toimenpiteellä.
(Kuva: iStockphoto)
16.2.2018
Digitaalisuus, terveysteknologia, älykkäät tietojärjestelmät, taustaäly – miten näistä saisi otteen? Suun terveydenhuolto elää muutoksessa yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Digitaalisen murroksen ytimessä kliinikot törmäävät ihmetykseen, kipuiluun, järkeviin ratkaisuihin, oivalluksiin, yhteensopimattomuuteen ja mahdollisuuksiin.
5.2.2018
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloittaa kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 6.2.2018 kello 7.00. Kielto koskee kaikkia JUKOon kuuluvissa liitoissa kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia työntekijöitä.
Kuva: iStockphoto
31.1.2018
Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöllä kuuluu olla asianmukainen rokotussuoja. Kyse on sekä potilas- että työturvallisuudesta. Uusi tartuntatautilaki koskee niin isoja kuin pieniä yksiköitä sekä julkisella että yksityissektorilla.
(Kuva: Suomen Hammaslääkäriliitto)
11.12.2017
Samaan aikaan, kun väestö vanhenee, hammaslääkärien ammattikunta nuortuu. Työvuosista riippumatta halu tehdä monipuolista kliinistä työtä yhdistää.
(Kuva: iStockphoto)
17.11.2017
Maahanmuuton ja pakolaisuuden lisääntymisen myötä oikeushammaslääkärin työ liittyy enenevässä määrin elävien ihmisoikeuksiin, ja peruskliinikkokin saattaa tarvita oikeushammaslääkärin apua.
23.10.2017
Alueellinen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on käynyt kiivaana, vaikka uudistuksia koskevista lakiesityksistä ei ole varmuutta.
(Kuva: Juha Korhonen)
9.10.2017
Sote-uudistuksen saama vuoden lisäaika on tervetullut, mutta lekotteluun ei ole aikaa. Työtä riittää niin lain- kuin alueellisilla valmistelijoilla. Laki luo rakenteet, mutta kyse on ennen muuta toiminnan uudistamisesta.
15.9.2017
Hammaslääkäri Pertti Honkela matkusti Peruun tapaamaan kummityttöään ja yllättyi iloisesti. Esimerkiksi lasten hammasharjat ja -tahnat sekä fluorauksen kustantaa valtio.
15.8.2017
Valinnanvapauskokeilu Keski-Uudellamaalla laajenee syksyllä suun terveydenhuoltoon.
mikrobilääkeresistenssi
26.6.2017
Hammasperäisiä äkillisiä infektioita ja mikrobilääkkeitä käsittelevä Käypä hoito -suositus on suunnattu ensisijaisesti hammaslääkäreille, lääkäreille ja muulle terveydenhoitohenkilökunnalle. Se olisi kuitenkin tärkeää luettavaa myös potilaille ja päättäjille.
21.6.2017
Pitkälle kehittyneet implantologiset hoidot onnistuvat nykyisin varsin hyvin, mutta biologiset pitkäaikaiskomplikaatiot ovat yleistyneet.
21.6.2017
Ensimmäisenä hammaslääkärinä liittymään ehti Timo Mynttinen Assisdentia käyttävästä Kouvolan Hammastiimistä.
24.5.2017
Äkilliset hammasperäiset infektiot tulee aina hoitaa viipymättä. Mikrobilääkehoito on aina toissijaista, eikä korvaa hammaslääkärin tekemää kliinistä hoitoa.
19.5.2017
Ammattihenkilölainsäädännön tärkein tarkoitus on säännellä terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia, ja sääntelyn keskeisin tavoite on potilasturvallisuuden varmistaminen.
Helsingin yliopisto
19.5.2017
Vuosien varrella on käyty läpi tilojen vaihdoksia, opintouudistuksia, resurssien vähennyksiä ja jopa lakkautusuhkia. Emeritusprofessori Heikki Murtomaa toivoo, että hammaslääketieteen koulutus saisi viimein sille kuuluvan oikeutuksen.
9.5.2017
Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla porrastetusti voimaan vuoden 2019 alusta lähtien. Haluamansa suunhoidon yksikön asiakas voisi valita heti 1.1.2019 alkaen.
28.4.2017
Tieteellistä näyttöä suuinfektioiden yhteydestä länsimaisiin kansansairauksiin, sydän- ja verisuonitauteihin, kertyy jatkuvasti lisää.
28.4.2017
STM julkisti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoyhteenvedon huhtikuun lopulla.
I love suu
26.4.2017
Hammaslääkäriliiton viime keväänä aloittama I love suu -terveyskampanja väestölle jatkuu myös vuonna 2017 uusilla materiaaleilla täydennettynä. Haluamme kertoa suunterveydestä ja sen merkityksestä sekä innostaa suomalaisia huolehtimaan suustaan paremmin.
10.4.2017
Kasvava joukko nuoria aikuisia päätyy sairaalahoitoon hammasperäisen tulehduksen vuoksi.
(Kuva: iStockphoto)
31.3.2017
Terveysaiheet ovat nousseet YK:n yleiskokouksen aiheiksi vain neljä kertaa: HIV 2001, krooniset, ei-tarttuvat taudit 2011, Ebola 2014 – ja viime syksynä mikrobilääkeresistenssi. Resistenssistä on tullut maailmanlaajuinen ongelma, joka etenee kunnioittamatta rajoja. Syynä on ennen kaikkea välinpitämättömyys ja tietämättömyys.
21.3.2017
Hyvällä työnjaolla suun terveydenhuollon ammattilaisten toisiaan täydentävä osaaminen valjastetaan potilaiden parhaaksi.
Vaalitentti, Hammaslääkäriliitto, Sydänliitto
3.3.2017
Hammaslääkäriliitto on mukana monen järjestön yhteisrintamassa nostamassa terveyttä ja hyvinvointia kevään kuntavaalien keskiöön. Terveyden edistäminen on myös taloudellisesti järkevää.
2.3.2017
Tuore selvitys pitää sisällään paitsi esityksen erikoissairaanhoitotasoisen suun terveydenhuollon porrastuksesta ja sisällöstä, myös esityksen palvelurakenteiden kehittämiseksi.
Taina Juvonen, Linkku
27.1.2017
Liikkuvat hoitoyksiköt vaativat asennetta, mutta antavat paljon.
Hanna Thorén ja Tanja Ketola-Kinnula
9.12.2016
Suun pitäminen infektiovapaana on hammaslääkärin perustehtävä, ja mahdollinen radikaalimmankin infektiofokussaneerauksen tarve tulisi pitää mielessä jokaisen potilaan kohdalla koko ajan. Siihen, miten radikaalilla otteella potilaan fokuksia pitäisi kulloinkin poistaa, missä ja miten hoito on paras suorittaa, ei kuitenkaan ole valmista ohjetta, vaan päätös on tehtävä potilas- ja tilannekohtaisesti.
Yö
18.11.2016
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmää uudistetaan. Hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä laaja ympärivuorokautinen päivystys ollaan keskittämässä 12 keskussairaalaan. Suppeampi ympärivuorokautinen päivystys jäisi muihin kahdeksaan keskussairaalaan.
18.11.2016
Kanta-palvelujen käyttöönotto lähestyy myös yksityisessä suun terveydenhuollossa. Sähköinen lääkemääräys tulee pakolliseksi 1.1.2017. Samaan aikaan on potilastiedon arkistoon siirtymisen virallinen määräaika.
18.11.2016
Erikoishammaslääkärikoulutus kaipaa läpinäkyvyyttä ja alueelliset tarpeet huomioon ottavaa valtakunnallista koordinaatiota. Lisää yhteistyötä toivovat niin erikoistujat kuin heidän kouluttajansa ja erikoisalojen vastuuhenkilötkin.
Terva, käärme, neilikka, hammaslääkäri, kansanparannus, Airi Pekkola
27.10.2016
Ennen modernin biolääketieteen ja hammaslääketieteen aikakautta hammassäryn aiheuttajana on saatettu pitää esimerkiksi säikähtämistä tai kateellista naapuria.
20.10.2016
Hammaslääkäreistä erikoishammaslääkäreitä on noin 15 prosenttia. Jotta osuus säilyisi jatkossa samana, erikoishammaslääkärien koulutus tulisi lähes kaksinkertaistaa nykyisestä.
20.10.2016
Akavan asiantuntijat tyrmäävät Senioriliikkeen aloitteen työeläkeindeksin muuttamisesta: ennemminkin suuri puhallus kuin toimeentulon parannus.
16.9.2016
Sote- ja maakuntauudistusta määrittävät lakiluonnokset julkaistiin 31.8., mutta käytännössä moni asia on vielä auki.
Kelopuu
6.9.2016
Juurihoidettu hammas voi olla oireeton ja toimia purennassa moitteetta jopa vuosikymmeniä, eikä juurihoidon tarvitse olla epämukavaa potilaalle tai hammaslääkärille. Odotettu, uusi juurihoidon Käypä hoito -suositus kulkee kliinikon rinnalla läpi juurihoitoprosessin – pulpan tilan määrittämisestä hoidon yksityiskohtiin ja pitkäaikaisseurannan toteuttamiseen.
26.8.2016
Kehonmuokkaus lävistyksistä tatuointeihin on kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosikymmenien aikana, etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. Tämä näkyy myös hammaslääkärien vastaanotoilla.
26.8.2016
Uusimman tutkimustiedon mukaan klooriheksidiini (CHX) toimii etenkin juurihoidossa, lujittaa yhdistelmämuovipaikkojen sidoksia ja voi toimia tukihoitona karieksen ehkäisyssä korkean riskin potilailla. Biofilmiä vastaan CHX on aika voimaton, muistuttaa prof. Leo Tjäderhane.
26.8.2016
Kelan tuottama selainkäyttöinen resepti-ohjelma Kelain otetaan käyttöön syksyn aikana, mahdollisesti jo syyskuussa.
26.8.2016
Hammaslääkäriliiton valtuusto päätti 14.5. liittymisestä Lääkäriliiton Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskeviin markkinointiohjeisiin. Samalla luovutaan erillisistä Hammaslääkäriliiton markkinointiohjeista. Lääkäriliitto päivitti ohjeitaan viimeksi marraskuussa 2015.
Arvoketju
26.8.2016
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) kehittämä arvoketjuanalyysi tarkastelee terveydenhuoltoa teollisuuteen rakennetuilla työkaluilla.
Hammashoitola_ovi
6.6.2016
Potilaan valinnanvapautta selvittäneen työryhmän ehdottamassa mallissa asiakkaan ensisijainen asiointipaikka olisi järjestelmään erikseen hyväksytty väestövastuinen sosiaali- ja terveyskeskus. Suun terveydenhuoltoon ehdotetaan monituottajamallia.
27.5.2016
Tupakan terveyshaitat on todettu monessa tutkimuksessa, ja tupakoinnin tiedetään heikentävän yleisterveyden lisäksi merkittävästi myös suunterveyttä.
Tupakka_iStockphoto
24.5.2016
Juuri voimaan tulleessa, uudessa tupakkalaissa pyritään edistämään erityisesti nuorten savuttomuutta. Vaikka suomalaisten nuorten tupakointi on vähentynyt 2000-luvun aikana, on se edelleen runsasta varsinkin joissakin ryhmissä.
13.5.2016
Hammaslääkäriliitto, Stal ja Tehy pitävät toimivaa työnjakoa ja sen hallittua kehittämistä välttämättöminä suun terveydenhuollossa, mutta muistuttavat työnjaon perusteista.
29.4.2016
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön työryhmä ehdottaa lakeja yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista yhdistettäväksi. Lain tarkoituksena olisi varmistaa potilasturvallisuus ja palvelujen laatu. Työryhmä katsoo ehdotuksen samalla sujuvoittavan säädöksiä, vähentävän uusien yrittäjien hallinnollista taakkaa ja edistävän yrittäjyyttä. Työryhmä luovutti raporttinsa 13.4. perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.
25.4.2016
Maan hallituksen sote- ja aluehallintouudistuksen linjauksia koskeva neuvottelutulos syntyi 5.4.2016. Linjaukset ohjaavat kiivaana käyvää uudistusten lainvalmistelua; sote-järjestämislaki ja maakuntalaki niihin liittyvine lakeineen on tarkoitus saattaa lausunnoille toukokuussa.