Hammaslääkäri

Torstai 01.12.2022

Haku

25.4.2016 klo 14:15
Maan hallituksen sote- ja aluehallintouudistuksen linjauksia koskeva neuvottelutulos syntyi 5.4.2016. Linjaukset ohjaavat kiivaana käyvää uudistusten lainvalmistelua; sote-järjestämislaki ja maakuntalaki niihin liittyvine lakeineen on tarkoitus saattaa lausunnoille toukokuussa.
29.4.2016 klo 14:30
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön työryhmä ehdottaa lakeja yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista yhdistettäväksi. Lain tarkoituksena olisi varmistaa potilasturvallisuus ja palvelujen laatu. Työryhmä katsoo ehdotuksen samalla sujuvoittavan säädöksiä, vähentävän uusien yrittäjien hallinnollista taakkaa ja edistävän yrittäjyyttä. Työryhmä luovutti raporttinsa 13.4. perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.

Hyvällä strategialla uudistuvaan sote-maailmaan

Hammaslääkäriliiton toimintasuunnitelmaa ei tehdä ö-mapin täytteeksi. Se on työkalu, jota ilman olisi mahdotonta toimia. Toimintasuunnitelman pohjana on liiton strategia ja visio vuoteen 2020: Suun terveydenhuoltojärjestelmä toimii hyvin, väestön suunterveys on parantunut ja terveyserot pienentyneet. Liiton näkemykset on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa, jäsenet tuntevat liiton vahvana edunvalvojana ja liitolla on asiantuntevan ja luotettavan yhteistyökumppanin maine. Visio on kunnianhimoinen, mutta niin kuuluukin olla.

Päivitetyllä strategialla puheenjohtajakaudelle

Suomalainen hammaslääkärikoulutus käynnistyi Aleksanteri III:n 1891 antamalla asetuksella. Opetuksen järjestämisen tuomien haasteiden seurauksena syntyi myös ensimmäinen suomalainen hammaslääkärijärjestö, kun Matti Äyräpää ja Wilhelm Olander kutsuivat kollegat koolle perustamaan Suomen Hammaslääkäriseuraa.

I love suu

Suomalaisten suunterveydessä ja terveystottumuksissa on paljon parannettavaa, tämä on selvää kaikille suun terveydenhuollossa toimiville. Osa väestöstä ymmärtää ja osaa pitää huolta suunsa terveydestä, mutta edelleen aivan liian usealle tuntuu olevan yllätys, että verenvuoto ikenistä tarkoittaa tulehdusta, joka voi hoitamattomana johtaa parodontiittiin. Kun yhteiskunnan tuki on niistetty minimiin, korostuu jokaisen oma vastuu suunsa terveydestä. Suunsairauksien ehkäisy ja hoitaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ovat kustannustehokkain tapa huolehtia suunterveydestä.

Sivut