Hammaslääkäri

tisdag 04.10.2022

Pääkirjoitus

Ett ohållbart läge inom synhåll

Regeringens förslag till ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård håller på att leda till ohållbara följder. Om den förverkligas innebär lagändringen att man får en betydligt större ersättning för privat tandvård man har fått utomlands, än för motsvarande vård i hemlandet. Lagändringen ska behandlas av riksdagen under hösten, och avsikten är att den ska träda i kraft i början av år 2023.

Näköpiirissä on kestämätön tilanne

Hallituksen esitys rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain muuttamiseksi on johtamassa kestämättömiin seurauksiin. Toteutuessaan lakimuutos tarkoittaa sitä, että ulkomailla annetusta yksityisestä hammashoidosta saa huomattavasti paremman korvauksen kuin vastaavasta kotimaassa annetusta hoidosta. Lakiesitys on menossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Sommarens skörd var fin

Den varma sommaren – med lagom mycket sol, och tillräckligt mycket regn – gav en fin vinbärsskörd. I efterskott kan man säga att man kunde ha förhindrat det om man hade besurit buskarna. Den enorma mängden bär förde nämligen med sig problem: var skulle man få plats för alla bären, och vem skulle ens plocka dem alla? För visst måste de ju alla plockas. Detta semesterfirarens bärproblem fick mig att tänka på tandvården. Efterfrågan är större än utbudet. När de två inte möts, måste man vidta åtgärder.

Kesän sato oli hieno

Lämmin kesä – sopivasti aurinkoa ja riittävästi sadetta – kypsytti komean viinimarjasadon. Jälkiviisaana voisin nyt sanoa, että asiaa olisi voinut ehkäistä leikkaamalla pensaita. Nimittäin valtaisa marjamäärä toi tullessaan ongelmia. Mihin ihmeeseen nämä marjat laitetaan ja kuka ne kaikki ylipäätään poimii? Pakkohan ne tietenkin on kaikki pois poimia. Tulipa tästäkin kesälomalaisen säilöntäprojektista mieleen suun terveydenhuolto. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Kun ne eivät kohtaa, tarvitaan korjausliikkeitä.

Hur ser odontologiska studier ut i dag?

Fem och ett halvt år universitetsstudier, 330 studiepoäng och 8910 arbetstimmar för de studerande. Under den tiden ska de förvandlas till tandläkare, färdiga för arbetslivet, som klarar av att arbeta inom alla olika sektorer. Hur lyckas man med det?

Mitä on moderni hammaslääketieteen opetus?

Viisi ja puoli vuotta yliopisto-opiskelua, 330 opintopistettä ja 8 910 tuntia opiskelijan työtä. Siinä ajassa opiskelijasta kuoriutuu työelämään valmis hammaslääkäri, joka pärjää työssään eri sektoreilla. Miten siinä onnistutaan?

Förbundet i händelsernas centrum

Våren har varit en tid full av strejker. Som medlemmar i Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf) har vi hittills deltagit i fyra strejkvågor. När detta skrivs pågår ännu historiens mest omfattande strejk.

Liitto on mukana stagella

Kevät on ollut vahvasti lakkojen värittämää aikaa. Olemme Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n jäsenenä osallistuneet tähän mennessä neljään lakkoaaltoon. Historian laajin lakko on tätä kirjoittaessani edelleen meneillään.

Specialiseringens riktlinjer granskas

Skulle vi behöva en ny specialitet inom odontologin – oralmedicin? Och borde man göra om de olika tyngdpunktsområdena inom specialområdet klinisk tandvård till egna, separata specialområden? Kunde man påbörja specialistutbildningen genast efter att man avlagt grundexamen, i stället för att som nu samla på sig klinisk erfarenhet under två år? Man redde ut tandläkarnas inställning till de stora huvudfrågorna i april, som stöd för det arbete en underavdelning inom koordinationsutskottet för specialistutbildningen gör gällande specialistutbildningens riktlinjer.

Erikoistumisen suuntaviivat tarkastelussa

Tarvitaanko hammaslääketieteeseen uutta erikoisalaa, suulääketiedettä? Entä pitäisikö kliinisen hammashoidon erikoisalan sisällä olevat painotusalat eriyttää omiksi erikoisaloikseen? Voisiko erikoistumaan ryhtyä heti perustutkinnon suorittamisen jälkeen, nykyisen kahden vuoden kliinisen kokemuksen kerryttämisen sijaan? Hammaslääkärien mielipiteitä näihin suuriin linjoihin selvitettiin huhtikuussa erikoistumiskoulutuksen suuntaviivoja selvittävän erikoistumiskoulutuksen koordinaatiojaoston alatyöryhmän työn tueksi.

Sidor

Prenumerera på RSS - Pääkirjoitus