Hammaslääkäri

torsdag 21.01.2021

På svenska

15.6.2017 klo 15:30
Nordisk Odontologisk Förening (NOF) grundades år 1917. NOF:s mål har varit och är fortfarande, att understöda odontologisk vetenskap och utbildning i de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Reformen kommer – gör förbundet ingenting?

Social- och hälsovårdsreformen kommer, och konkurrenskraftsavtalet är redan här. Hela världen verkar gå på övervarv. Allt känns osäkert. Brytningen inom social- och hälsovårdsfältet är av en magnitud vi aldrig har sett förr, och det är klart att tandläkarnas blickar vänds mot Tandläkarförbundet. Man väntar sig att förbundet får allt att ordna sig på bästa sätt.

Ibland är förväntningarna orealistiska. Den tanken kan man inte undgå när man läser de fria kommentarerna i vårens arbetsmarknadsundersökning. Tack i alla fall för alla svar och för varje kommentar!

Ledare: Implementering av forsknings-resultat – svårt men nödvändigt?

”Implementerings-forskning är nödvändig om man vill kunna höja kvaliteten på vården och hälsovårds-tjänsterna."

International Association of Dental Research (IADR) arrangerade den nittiofemte världskongressen om odontologisk forskning i San Francisco den 22. – 25.3.2017. Kongressen leddes av IADR:s första finländska president Jukka Meurman. Han konstaterade i sitt öppningstal att tusentals forskare var på plats, men ca 100 forskare hade inte kunnat komma trots att deras anföranden hade blivit godkända.

Ledare: Inför social- och hälsovårdsreformen

”Om valfriheten förverkligas så som man föreslår kommer det att behövas olika typer av producenter – både de nuvarande hälsocentralerna och olika stora privata aktörer.”

Reformen av social- och hälsovården förändrar så mycket, att det ger alla en möjlighet att kommentera det hela ur en alldeles egen synvinkel. Ingen har en säker uppfattning om framtiden – det finns bara subjektiva bedömningar av vad det kommer att leda till om de föreslagna ändringarna genomförs.

Ledare: 125 år med den heliga Apollonia

- Vi tandläkare borde kamratligt närma oss varandra, och dela våra resultat och våra erfarenheter med varandra. Om vi kunde lägga allt detta till vårt tidigare kunnande skulle vi öka våra sammanlagda kunskaper och utvecklas i vetenskapligt avseende.

Detta sade Matti Äyräpää vid Tandläkarsällskapets konstituerande möte på hotell Kleineh den 16 april 1892. Närvarande vid mötet var elva våghalsiga män. Senare, år 2000, fick Tandläkarsällskapet namn efter tandläkarkonstens skyddshelgon den heliga Apollonia.

Ledare: Arbetsfördelningen är en bra dräng

Vad tänker tandläkare på när de hör ordet arbetsfördelning? Många associerar säkert allra först till uppgiftsfördelningen mellan tandläkare, tandhygienister och tandskötare. Det finns de som ifrågasätter hela arbetsfördelningen, medan andra anser att den är nödvändig.

Ledare: Bevara professionalismen

Vad tänker den nya ordföranden på, hur känns det nu, och hur mycket tid måste du använda till uppdraget? Det är några frågor jag har fått nu i början av året. Jag börjar med den sista frågan, för den är lätt att besvara: jag vet inte ännu, det får tiden utvisa. Hur det känns nu?

Skrämmande, spännande, jag är full av förväntan och iver, och framför allt – beredskap inför nya utmaningar.

Hälsovårdsreformen i ett avgörande skede

”För att man ska nå alla dessa mål måste valfriheten gynna alla tre parter: patienten, samhället och service-producenten.”

Regeringen har målmedvetet arbetat på den nya reformen av social- och hälsovården (den s.k. sote-reformen). I början av hösten publicerades ett 800-sidigt paket som bestod av flera lagutkast, som visade hur 18 landskap i framtiden beställer hälsovårdstjänster av offentliga och privata producenter.

En stabil men viril 125-åring

När Finland fyller 100 år når Apollonia den aktningsvärda åldern 125 år. Redan ett kvartssekel innan vårt land blev självständigt lade man alltså grunden till Tandläkarsällskapets fortbildningsverksamhet.

Sällskapet, som grundades av Matti Äyräpää och Wilhelm Olander, fick alltså sin början år 1892, när Alexander III var Finlands regent. Inom den lilla kretsen av kolleger lade man märke till att det fanns ett behov att diskutera patienternas vård och att förmedla odontologisk kunskap. Tandläkarutbildningen hade inletts redan föregående år genom en kejserlig förordning.

Lots under osäkra tider

"Vårt starka budskap är, att munhälsan är en del av välbefinnandet och av den allmänna hälsan."

År 2012, i början av min ordförandeperiod, slog förbundet fast sin strategi fram till år 2020. Den strategin har styrt förbundets verksamhet under de svåra tider, då Finland har präglats av en ohållbar offentlig ekonomi och ett svårt konjunkturläge. Under min period som ordförande har social- och hälsovårdsreformen, allmänt kallad sote-reformen enligt de finskspråkiga benämningarna, varit dominerande.

Sidor

Prenumerera på RSS - På svenska