Hammaslääkäri

fredag 30.09.2022

Vertaisarvioitu

11.3.2022 klo 04:30
Peri-implantiitin ei-kirurgiseen hoitoon on tarjolla monenlaisia menetelmiä, mutta valitusta menetelmästä riippumatta pääsy implantin pintaan tulee aina varmistaa. Kirurgisen hoidon ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa kontaminoituneen implanttipinnan huolellinen puhdistus biofilmeistä.
18.2.2022 klo 06:00
Artikkelissa käsitellään tärkeimmät ei-kirurgiseen parodontologiseen hoitoon (non-surgical periodontal treatment, NSPT) liittyvät preventio- ja hoitonäkökohdat. Esiin nostetaan porrastetun hoitoprotokollan olennaisimmat osat eli sen 1. ja 2. askel sekä parodontologinen ylläpitohoito. Artikkelissa myös verrataan EFP:n suosituksia Pohjoismaissa käytössä oleviin suosituksiin ja ohjeistuksiin.
18.2.2022 klo 05:00
Artikkelissa kerrotaan, miten parodontiitin uusi luokitus voidaan ottaa käyttöön jokapäiväiseen kliiniseen työhön ja miten sekä potilaat että kliinikot hyötyvät siitä. Uutta vaihe- ja riskiluokitusta havainnollistetaan myös esimerkkitapausten avulla. Lisäksi pohditaan kliinisen ongelman laajuutta eli sitä, miten yleisesti vaikeaa parodontiittia esiintyy väestössä.
28.1.2022 klo 07:00
Kyselytutkimuksessa selvitettiin, kuinka laajasti intraoraaliskannereita ja erilaisia digitaalisia sovelluksia sekä kalvo-oikomista käytetään oikomishoidossa. Useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti, että vastaanotolla on skanneri tai sellaista ollaan hankkimassa. Neljännes kyselyyn osallistuneista raportoi tekevänsä myös kalvo-oikomista.
19.11.2021 klo 07:00
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää urheilusuorituksen vaikutusta syljen­eritykseen sekä kuvata urheilijoilla esiintyviä hampaiston eroosiovaurioita ja niihin liittyviä tekijöitä. Harjoituksen aikana syljen eritysnopeudet pienenivät ja pH-arvot suurenivat tai pysyivät samoina lähes kaikilla tutkituilla. Hampaiston erosiivista kulumista esiintyi kaikilla.

Sidor

Prenumerera på RSS - Vertaisarvioitu