Hammaslääkäri

onsdag 07.12.2022

Finlands Tandläkartidning

Suomen Hammaslääkärilehti - Finlands Tandläkartidning - The Finnish Dental Journal

Malmgatan 30, 00130 Helsingfors
Tel (09) 6220 250, fax (09) 622 3050
e-mail oona.lusikka@hammaslaakariliitto.fi (annonser) el juha.korhonen@hammaslaakariliitto.fi (redaktionsekreterare)

  • Den nya odontologiska kunskapsspridaren, som följer med hälsovården och hälsovårdspolitiken samt fungerar som dess informatör
  • Tandläkarnas yrkesmässiga informations- och diskussionsforum samt medlemstidning
  • Utgivare FinlandsTandläkarförbund
  • För tidningens odontologiska artiklar ansvarar Finlands Tandläkarsällskap Apollonia.
  • För det svenskspråkiga materialet ansvarar det Odontologiska Samfundet i Finland.
  • Utkommer 14 nummer 2017
  • Tryckmängd 7650
  • Sänds åt samtliga medlemmar i Finlands Tandläkarförbund
  • Prenumerationspris 185 €