Hammaslääkäri

måndag 18.10.2021
8.10.2021 06:00
Asiantuntijat uskovat, että sote-palvelut voivat järjestyä uudistuksen myötä tehokkaammin. Hyvinvointialueiden valmistelutyössä on kuitenkin tiukka aikataulu. Kuinka turvata tasa-arvoiset palvelut kaikille?
Uutiset
8.10.2021 06:00
Asiantuntijat uskovat, että sote-palvelut voivat järjestyä uudistuksen myötä tehokkaammin. Hyvinvointialueiden valmistelutyössä on kuitenkin tiukka aikataulu. Kuinka turvata tasa-arvoiset palvelut kaikille?
Tiede
8.10.2021 11:00
Tutkimuksessa selvitettiin, miten lakisääteiset lasten ja nuorten suun terveystarkastukset toteutuvat Suomessa. Lisäksi selvitettiin tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen arviointia. Tutkimuksen mukaan lakisääteiset määräaikaiset tarkastukset toteutuvat pääsääntöisesti hyvin, mutta tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittely on vielä puutteellista.
8.10.2021 10:00
Tutkimuksessa selvitettiin aMMP-8 Point-of-Care -entsyymitestin käytettävyyttä peri-implantiitin pikadiagnostiikassa ja peri-implanttisairauksien riskin arvioinnissa. Tutkimuksessa aMMP-8-entsyymitestitulos oli merkitsevästi yhteydessä perinteisillä menetelmillä saatuihin mittaustuloksiin ja taudin vakavuuteen.
17.9.2021 13:15
Tutkimuksessa arvioitiin uutta korvausmallia, jota käytettiin vuosina 2017–2019 Keski-Uudellamaalla toteutetussa suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilussa. Korvausmallissa yhdistyivät kapitaatiokorvaus (50 %), toimenpidekorvaus (40 %) ja kannustinkorvaus (10 %). Keskeisin löydös oli, että potilaille tehdyt toimenpiteet lisääntyivät heti heidän listauduttuaan kokeiluun.
Ihmiset
6.10.2021 07:00
Vuoden 2021 Koko Suomi harjaa -kampanja kannustaa kaikkia suomalaisia harjaamaan hampaat suositusten mukaan. Kampanjalla muistutetaan myös huolehtimaan ikäihmisten sekä muiden hoivan varassa olevien päivittäisestä suuhygieniasta.