Hammaslääkäri

onsdag 17.08.2022

Päivitetty uniapnean Käypä hoito -suositus painottaa varhaisen hoidon tärkeyttä

Uniapnea tulisi todeta ja hoitaa nykyistä varhemmin, korostaa juuri päivitetty Käypä hoito -suositus. Vaikka lääkäri diagnosoi uniapnean, on hammaslääkärillä tärkeä rooli sairauden tunnistamisessa.

Uniapnealla (obstruktiivinen uniapnea) tarkoitetaan nukkuessa tapahtuvia toistuvia, vähintään kymmenen sekunnin mittaisia hengityskatkoksia tai hengityksen vaimentumia, jotka johtuvat ylähengitysteiden ahtautumisesta. Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan vähintään 4 % miehistä ja 2 % naisista sairastaa uniapneaa, mutta todennäköisesti määrä on vielä selvästi tätä suurempi.

Nukkuessa uniapnean tyypillisiä oireita ovat kuorsaus, unenaikaiset hengityskatkot, herääminen tukehtumisen tunteeseen ja huonolaatuinen uni. Vähitellen kehittyviä uniapnean päiväoireita – päiväväsymys, keskittymisvaikeudet, muistihäiriöt ja mielialahäiriöt – voi olla vaikea tunnistaa.

Hoitamattomana uniapnea heikentää työkykyä, lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa, suurentaa tyypin 2 diabeteksen riskiä ja lisää ennenaikaisen kuoleman vaaraa. Lisäksi sairauteen liittyvä päiväväsymys on merkittävä liikenneonnettomuuksien riskitekijä, vaikkei potilaalla olisikaan väsymyksen tunnetta.

Uniapnean suurin riskitekijä on ylipaino: kaksi kolmesta uniapneapotilaasta on ylipainoisia. Myös normaalipainoiset uniapneapotilaat on kuitenkin tärkeä tunnistaa.

Tärkeintä uniapnean hoitoa on elämäntapahoito. Painon pudotus, tupakoinnin ja alkoholin käytön lopettaminen ja liikunta saattavat korjata lievän uniapnean kokonaan. Keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa hoidetaan ensisijaisesti unen aikana käytettävällä ylipainehengityslaitteella (CPAP-hoito). Joillekin potilaille on apua uniapneakiskosta, asentohoidosta, kirurgisista toimenpiteistä ja oikomishoidosta kasvuiässä.

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) Käypä hoito -suosituksen on laatinut Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä.

Tutustu päivitettyyn Käypä hoito ‑suositukseen.

Päivitetty 22.6.2017: lisätty linkki suositukseen.