Hammaslääkäri

tisdag 16.08.2022

Ammattihenkilölain uudistus käynnistyy

Ammattihenkilölainsäädännön tärkein tarkoitus on säännellä terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia, ja sääntelyn keskeisin tavoite on potilasturvallisuuden varmistaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö aloittaa terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamisen. Ammattihenkilölainsäädännön tärkein tarkoitus on säännellä terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia, ja sääntelyn keskeisin tavoite on potilasturvallisuuden varmistaminen.
Yli kaksikymmentä vuotta vanha ammattihenkilölaki kaipaa stm:n mukaan nykyaikaistamista esimerkiksi sote-uudistuksen ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon kehityksen vuoksi.

Lainsäädännön uudistamisessa pohditaan mm. sitä, millaista terveydenhuollon ammattitoiminta tulevaisuudessa on ja millaisia ammatteja tarvitaan. Lisäksi mietitään, miten lainsäädäntö parhaiten tukisi sote-uudistuksen toimeenpanoa, ammattihenkilöiden sujuvaa työn- ja tehtävänjakoa, moniammatillisia toimintatapoja tai jatkuvaa ammatillista kehittymistä.

Myös yhä lisääntyvä rajat ylittävä tai etäyhteyden avulla tapahtuva ammattitoiminta vaikuttaa siihen, millaista lainsäädäntöä tarvitaan. Sääntelyn tulee olla oikeassa suhteessa tarpeeseen: se ei saa olla tiukempaa kuin on tarpeellista potilasturvallisuuden varmistamiseksi, todetaan stm:n tiedotteessa 28.4.

Stm järjesti huhtikuun lopussa kutsuseminaarin, jossa koottiin näkemyksiä ja ehdotuksia ammattihenkilölain (559/1994) uudistamistarpeista. Seminaarin paneeliin oli kutsuttu sosiaali- ja terveyspalvelujen, alan koulutuksen, työmarkkinajärjestöjen ja valvontaviranomaisten edustajia.

– Hammaslääkäriliitto pitää tärkeänä säilyttää nykyisen lain 22 §:n sisältö eli lääkärin ja hammaslääkärin oikeus päättää potilaan tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja hoidosta, toteaa asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo. – Muutoin nykylainsäädäntö on työnjaon näkökulmasta varsin joustava, ja työnjakoa voidaan työpaikoilla toteuttaa hyvin toimivasti osaamisen ja koulutuksen rajoissa.

Uudistuksen keskeinen tavoite on varmistaa potilasturvallisuus, ja näin ollen tapetille noussee myös keskustelu täydennyskoulutusvelvoitteen tiukentamisesta. Miten osaamista sekä yksilön että organisaation tasolla tulisi vahvemmin seurata; onko esimerkiksi jonkinlainen uudelleensertifikaatio tarpeen.

– Tästä on hammaslääkärikunnankin piirissä keskusteltu, toteaa Savanheimo.

Lain valmistelu käynnistynee selvityshenkilötyöllä.

– Uudistuksen valmistelu on tarkoitus virallisesti käynnistää kuluvan vuoden syksyllä, ja hallituksen suunnitelmissa uudistus on aikataulutettu vuodelle 2018, kertoi kutsuseminaarin puheenjohtajana toiminut johtaja Annakaisa Iivari stm:stä.

Lue tästä stm:n tiedote. Tiedotteessa myös linkki Terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamistarpeet -seminaarin videotallenteeseen.