Hammaslääkäri

onsdag 23.10.2019

Uutiset

(Kuva: iStockphoto)
27.8.2019 12:00
Mitkä uudet teknologiat ja työmenetelmät ovat yleistymässä hammaslääkärien käytössä ja miten laajasti niitä potilastyössä hyödynnetään? Liiton työmarkkinatutkimuksen uusi teknologiaseuranta mittaa teknologioiden käyttöönottoa suun terveydenhuollossa.
(Kuva: iStockphoto)
4.10.2019 08:00
Euroopassa suun terveydenhuollon laatu on tasaisen korkeaa, mutta jokaisella maalla on oma tapansa järjestää asiat. Kurkistetaan Saksan, Sveitsin ja Unkarin terveydenhuoltojärjestelmiin.
(Kuva: iStockphoto)
13.9.2019 07:00
Lääketieteellisten alojen yhteisvalinta ei näytä alun hämmennyksen jälkeen muuttaneen opiskelijoiden alueellista hakeutumista hammaslääkärikoulutukseen. Ensikertalaisuuskiintiön vaikutus sen sijaan on selvä.
(Kuva: iStockphoto)
27.8.2019 12:00
Mitkä uudet teknologiat ja työmenetelmät ovat yleistymässä hammaslääkärien käytössä ja miten laajasti niitä potilastyössä hyödynnetään? Liiton työmarkkinatutkimuksen uusi teknologiaseuranta mittaa teknologioiden käyttöönottoa suun terveydenhuollossa.
11.6.2019 12:00
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa suun terveydenhuoltoa koskevia suoria kirjauksia on niukasti, mutta niistä voi tulkita tahtoa suun terveydenhuollon kehittämiseen olevan.
(Kuva: iStockphoto)
7.6.2019 08:00
Lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen hoidon pitkäaikainen lopputulos on aina epävarma, ja internetaikana epäonnisimmat tapaukset tulevat helposti koko maailman tietoisuuteen. Tieteellinen näyttö voi lievittää epävarmuutta vain jonkin verran. Tärkeintä on edelleen potilaan luottamus siihen, että hammaslääkäri hoitaa häntä parhaan ymmärryksensä ja kykynsä mukaan.
(Kuva: iStockphoto)
13.5.2019 10:00
Uskaltaisiko lähteä tutkimaan aivan uutta polkua ja katsoa, mihin se johtaa? Uuden löytämisen mahdollisuus on tutkimustyön suola. Riskien ottaminen vaatisi kuitenkin vakaan perustan: aikaa ja rahaa. Ja juuri näistä on pulaa, eikä vähiten hammaslääketieteen parissa.
(Kuva: iStockphoto)
17.4.2019 08:00
Suomalaisista 16 % on lapsia – alle kouluikäisiä, alakoululaisia ja murrosikäisiä nuoria. Lapsuuden aikana heidän suissaan puhkeaa ja vaihtuu hampaita, noin neljällä kymmenestä on poikkeamaa purennassa, jopa viidenneksellä kiilteen kehityshäiriö ja monen matkassa jokin yleissairaus. Tavoitteena olisi pitää tämän ison ja monimuotoisen joukon suut terveinä ja paikattomina ja minimoida näin paikkaustarve koko eliniän ajan.
12.4.2019 14:15
Ohje käsittelee aiempaa laajemmin hammasproteeseja ja hammasteknisiä työsuorituksia.
3.4.2019 11:00
Eduskuntavaalien lääkäri-, hammaslääkäri- ja eläinlääkäriehdokkaat esittäytyvät Lääkärilehdessä.
17.3.2019 10:00
Kehitysvammaisen potilaan kohtaaminen voi olla tottumattomalle jännittävää. Vaikka erityisosaamista tarvitaan, on kyse ennen muuta aidosta vuorovaikutuksesta ja rohkeudesta kohdata erilaisuutta.
8.3.2019 14:30
Hammaslääkäriliitto esittää keinoja väestön suunterveyden ja hoitoon pääsyn turvaamiseksi uudessa tilanteessa.
1.3.2019 15:30
Aikataulu sote-lakipaketin eduskuntakäsittelyyn alkaa olla äärimmäisen tiukka, ja uudistuksen läpimeno on epävarmaa.
(Kuva: iStockphoto)
22.2.2019 05:00
Datan tehokkaampi hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen ovat terveydenhuollon kehittämisen ytimessä. Uusien toimintamallien ja työkalujen tavoitteena on luoda entistä vaikuttavampia palveluita ja hoitoa sekä vahvistaa ennaltaehkäisevää otetta.
16.1.2019 11:00
Itä-Suomen yliopiston Hammaslääketieteen yksikön tutkimus kartoittaa kokemuksia suupatologisen PAD-lausunnon tulkinnasta sekä hyödyntämisestä diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa. Kyselyyn toivotaan vielä vastauksia.
8.1.2019 12:45
Kela alkaa vastaanottaa paperisia potilasasiakirjoja yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat lopettaneet toimintansa.
8.1.2019 12:00
Tulevat eduskuntavaalit ja niihin liittyvä vaalityö ovat hyvä tilaisuus nostaa suunterveyteen ja suun terveydenhuoltopalveluihin liittyviä teemoja julkiseen keskusteluun.
(Kuva: iStockphoto)
20.12.2018 09:45
Ranskassa on käynnissä suuri terveydenhuollon uudistus, jonka osana hallitus on luvannut kansalaisille kokonaan korvattavat hammasproteesit. Omavastuuosuus alkaa pienentyä ensi vuoden alusta lähtien vaiheittain siten, että sadan prosentin korvaukseen päästään vuonna 2021. Uudistukseen on laskettu hupenevan miljardi euroa julkista rahaa vuosittain.
7.12.2018 10:00
Uusi säteilylaki tulee voimaan 15.12.2018. Lisäksi uudistetaan asetuksia sekä Säteilyturvakeskuksen (STUK) ST-ohjeita, jotka korvataan STUKin sitovilla määräyksillä ja STUKin ohjeilla.
(Kuva: iStockphoto)
16.11.2018 08:00
Noin joka neljäs suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, ja yhä useampi paranee. Osa syövistä ilmenee ensimmäisenä suussa, ja syöpähoidot aiheuttavat lähes aina kriisin suunterveydessä. Hammaslääkäri tarvitseekin hyvät tiedot erilaisten syöpien ja niiden hoitojen vaikutuksista suuhun ja hammaslääketieteellisten toimenpiteiden toteutukseen.
1.11.2018 10:30
Kelain-palvelua voi 1.1.2019 alkaen käyttää vain lääkärien ja hammaslääkärien yksityiskäytössä, kun määrätään satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta.
1.11.2018 09:45
Hammaslääkärin vastaanotto on potilaalle psyykkisesti, fysiologisesti ja toiminnallisesti poikkeuksellinen tilanne. Kyselytutkimus selvittää vastaanotoilla tapahtuvia ensiaputilanteita, käytettävissä olevaa ensiapuvälineistöä sekä hammaslääkärien saamaa ensiapukoulutusta.
30.10.2018 10:45
Hampaiden omahoidon kohentamiseen tähtäävä henkilökohtainen terveysneuvonta on todennäköisesti tärkein vastaanotoilla tapahtuva terveyttä edistävän toiminnan muoto. Suun terveydenhuollon asemaan sekä suu- ja hammassairauksien ehkäisyyn liittyvät toimet ovat vahvasti myös osa Hammaslääkäriliiton vaikuttamistoimia.
11.10.2018 12:00
Syyttäjä vaati äidille rangaistusta joko pahoinpitelystä tai vammantuottamuksesta, koska tämä ei ollut huolehtinut lapsensa suun ja hampaiden terveydestä.
(Kuva: iStockphoto)
11.10.2018 11:45
Ylihoito ja ylidiagnostiikka ovat eritoten markkinaehtoisesti toimivan terveydenhuollon sivuvaikutus. Hammaslääkäriäkin saattavat houkutella tai painostaa ylihoitoon potilaat ja palkkiojärjestelmät – joskus ehkä jopa omat esimiehet.
19.9.2018 09:15
Hammaslääkäriliiton jäsenkysely kertoo sitoutuneesta ja ammatistaan ylpeästä jäsenkunnasta. Jäsenet arvioivat liiton toimintaa hyvin arvosanoin, mutta antavat myös kipakkaa palautetta.
(Kuva: iStockphoto)
28.8.2018 10:15
Millaisia mahdollisuuksia uudet terveysteknologian sovellukset ja kehittyvät hoitomenetelmät voivat tarjota suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärin työhön? Osa sovelluksista on vastaanotoilla jo lähes arkea, osa visioista vaatii edelleen paljon kehitystyötä toteutuakseen.
15.8.2018 14:15
Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan mobiilipeli houkutteli varhaisnuoria tutustumaan enemmän tupakoinnin ennaltaehkäisyyn tarkoitettuun terveysmateriaaliin kuin perinteinen internet-sivusto. Peli onnistui myös muokkaamaan tupakkaan liittyviä mielikuvia ja asenteita toivottuun suuntaan.
25.6.2018 16:30
FinTerveys 2017 -väestötutkimuksen mukaan suunterveytensä hyväksi kokevien suomalaisten osuus on pienentynyt. Entistä useampi vastaaja myös koki jäävänsä vaille tarpeellisina pitämiään suun terveydenhuoltopalveluita asiakasmaksujen tai hintojen vuoksi.
21.6.2018 09:30
Hampaan paikkaaminen johtaa usein paikkauskierteeseen, joten paikkaamisen tarve olisi paras ehkäistä. Uusi Hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositus kannustaa niin hammaslääkäreitä, potilaita kuin päättäjiäkin tekemään kaikkensa, jotta hampaita tarvitsisi paikata mahdollisimman vähän.
(Kuva: iStockphoto)
20.6.2018 15:30
Kalvotekniikoiden käyttäjien on tärkeää tarkistaa oman osaamisensa rajat. Menetelmä voi olla potilaalle helppo, mutta vaatii hammaslääkäriltä vastaavanlaista ymmärrystä kuin perinteiset oikomishoidot. Haittavaikutukset voivat olla vakavia.
6.6.2018 14:30
Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu alkoi Tampereen seudulla 31.5. Kokeilu koskee aikuisten perushammashoitopalveluja, erikoishammaslääkäritasoinen hoito ei sisälly kokeiluun.
1.6.2018 12:45
Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton nyt allekirjoittama talokohtainen työehtosopimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.
(Kuva: Suomen Hammaslääkäriliitto)
16.5.2018 14:15
Vaikka potilas saisi parasta mahdollista hoitoa, voi hänen kokemuksensa hoidosta joskus silti olla huono. Olisiko palvelumuotoilusta parannuskeinoksi?
18.4.2018 13:45
Vaihtelevaa kipua leuoissa, päänsärkyä, niskajumeja – niin monen TMD-potilaan oirekuvaus. Suoritusyhteiskuntamme vauhdissa voi olla vaikea pysyä mukana. Ei ihme, että sattuu! Moni herää vasta kipuun, mutta onneksi hoitoennuste on hyvä, jos vain osaa hakeutua hammaslääkärin vastaanotolle. Ammattilainenkaan ei voi kuitenkaan auttaa, jos potilasta ei saada sitoutumaan ja motivoitumaan omahoitoon.
(Kuva: iStockphoto)
15.3.2018 10:00
Lääkeinteraktiot ovat Suomessa merkittävä ongelma, joka voitaisiin suurelta osin välttää. Hammaslääkärin on välttämätöntä tuntea määräämiensä lääkkeiden yhteisvaikutukset. Myös potilaan käyttämien lääkkeiden selvittäminen kuuluu hyvään hoitoon, vaikka se voikin olla vaikeaa.
27.2.2018 16:00
Lakko alkaa 28.2. Helsingin yliopistossa.
(Kuva: iStockphoto)
16.2.2018 15:00
Kroonisista kasvojen alueen kivuista kärsivän potilaan kohtaa joskus jokainen hammaslääkäri. Kipua, jolle ei löydy hammaslääketieteellistä syytä, ei koskaan pidä yrittää hoitaa kajoavalla toimenpiteellä.
(Kuva: iStockphoto)
16.2.2018 07:00
Digitaalisuus, terveysteknologia, älykkäät tietojärjestelmät, taustaäly – miten näistä saisi otteen? Suun terveydenhuolto elää muutoksessa yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Digitaalisen murroksen ytimessä kliinikot törmäävät ihmetykseen, kipuiluun, järkeviin ratkaisuihin, oivalluksiin, yhteensopimattomuuteen ja mahdollisuuksiin.
5.2.2018 13:30
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloittaa kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 6.2.2018 kello 7.00. Kielto koskee kaikkia JUKOon kuuluvissa liitoissa kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia työntekijöitä.
Kuva: iStockphoto
31.1.2018 10:00
Sosiaali- ja terveysalan henkilöstöllä kuuluu olla asianmukainen rokotussuoja. Kyse on sekä potilas- että työturvallisuudesta. Uusi tartuntatautilaki koskee niin isoja kuin pieniä yksiköitä sekä julkisella että yksityissektorilla.
(Kuva: Suomen Hammaslääkäriliitto)
11.12.2017 11:00
Samaan aikaan, kun väestö vanhenee, hammaslääkärien ammattikunta nuortuu. Työvuosista riippumatta halu tehdä monipuolista kliinistä työtä yhdistää.
11.12.2017 10:45
(Kuva: iStockphoto)
17.11.2017 09:45
Maahanmuuton ja pakolaisuuden lisääntymisen myötä oikeushammaslääkärin työ liittyy enenevässä määrin elävien ihmisoikeuksiin, ja peruskliinikkokin saattaa tarvita oikeushammaslääkärin apua.
23.10.2017 14:30
Alueellinen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on käynyt kiivaana, vaikka uudistuksia koskevista lakiesityksistä ei ole varmuutta.
(Kuva: Juha Korhonen)
9.10.2017 10:00
Sote-uudistuksen saama vuoden lisäaika on tervetullut, mutta lekotteluun ei ole aikaa. Työtä riittää niin lain- kuin alueellisilla valmistelijoilla. Laki luo rakenteet, mutta kyse on ennen muuta toiminnan uudistamisesta.
15.9.2017 09:30
Hammaslääkäri Pertti Honkela matkusti Peruun tapaamaan kummityttöään ja yllättyi iloisesti. Esimerkiksi lasten hammasharjat ja -tahnat sekä fluorauksen kustantaa valtio.
15.8.2017 10:45
Valinnanvapauskokeilu Keski-Uudellamaalla laajenee syksyllä suun terveydenhuoltoon.
mikrobilääkeresistenssi
26.6.2017 10:00
Hammasperäisiä äkillisiä infektioita ja mikrobilääkkeitä käsittelevä Käypä hoito -suositus on suunnattu ensisijaisesti hammaslääkäreille, lääkäreille ja muulle terveydenhoitohenkilökunnalle. Se olisi kuitenkin tärkeää luettavaa myös potilaille ja päättäjille.
21.6.2017 16:15
Pitkälle kehittyneet implantologiset hoidot onnistuvat nykyisin varsin hyvin, mutta biologiset pitkäaikaiskomplikaatiot ovat yleistyneet.
21.6.2017 13:00
Ensimmäisenä hammaslääkärinä liittymään ehti Timo Mynttinen Assisdentia käyttävästä Kouvolan Hammastiimistä.
24.5.2017 13:30
Äkilliset hammasperäiset infektiot tulee aina hoitaa viipymättä. Mikrobilääkehoito on aina toissijaista, eikä korvaa hammaslääkärin tekemää kliinistä hoitoa.
19.5.2017 11:45
Ammattihenkilölainsäädännön tärkein tarkoitus on säännellä terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia, ja sääntelyn keskeisin tavoite on potilasturvallisuuden varmistaminen.
Helsingin yliopisto
19.5.2017 10:30
Vuosien varrella on käyty läpi tilojen vaihdoksia, opintouudistuksia, resurssien vähennyksiä ja jopa lakkautusuhkia. Emeritusprofessori Heikki Murtomaa toivoo, että hammaslääketieteen koulutus saisi viimein sille kuuluvan oikeutuksen.
9.5.2017 16:30
Valinnanvapauslain on tarkoitus tulla porrastetusti voimaan vuoden 2019 alusta lähtien. Haluamansa suunhoidon yksikön asiakas voisi valita heti 1.1.2019 alkaen.
28.4.2017 13:30
Tieteellistä näyttöä suuinfektioiden yhteydestä länsimaisiin kansansairauksiin, sydän- ja verisuonitauteihin, kertyy jatkuvasti lisää.
28.4.2017 11:30
STM julkisti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausuntoyhteenvedon huhtikuun lopulla.
I love suu
26.4.2017 15:15
Hammaslääkäriliiton viime keväänä aloittama I love suu -terveyskampanja väestölle jatkuu myös vuonna 2017 uusilla materiaaleilla täydennettynä. Haluamme kertoa suunterveydestä ja sen merkityksestä sekä innostaa suomalaisia huolehtimaan suustaan paremmin.
10.4.2017 16:30
Kasvava joukko nuoria aikuisia päätyy sairaalahoitoon hammasperäisen tulehduksen vuoksi.
(Kuva: iStockphoto)
31.3.2017 09:15
Terveysaiheet ovat nousseet YK:n yleiskokouksen aiheiksi vain neljä kertaa: HIV 2001, krooniset, ei-tarttuvat taudit 2011, Ebola 2014 – ja viime syksynä mikrobilääkeresistenssi. Resistenssistä on tullut maailmanlaajuinen ongelma, joka etenee kunnioittamatta rajoja. Syynä on ennen kaikkea välinpitämättömyys ja tietämättömyys.
21.3.2017 11:30
Hyvällä työnjaolla suun terveydenhuollon ammattilaisten toisiaan täydentävä osaaminen valjastetaan potilaiden parhaaksi.
Vaalitentti, Hammaslääkäriliitto, Sydänliitto
3.3.2017 09:45
Hammaslääkäriliitto on mukana monen järjestön yhteisrintamassa nostamassa terveyttä ja hyvinvointia kevään kuntavaalien keskiöön. Terveyden edistäminen on myös taloudellisesti järkevää.
2.3.2017 11:30
Tuore selvitys pitää sisällään paitsi esityksen erikoissairaanhoitotasoisen suun terveydenhuollon porrastuksesta ja sisällöstä, myös esityksen palvelurakenteiden kehittämiseksi.
Taina Juvonen, Linkku
27.1.2017 09:30
Liikkuvat hoitoyksiköt vaativat asennetta, mutta antavat paljon.
Hanna Thorén ja Tanja Ketola-Kinnula
9.12.2016 09:00
Suun pitäminen infektiovapaana on hammaslääkärin perustehtävä, ja mahdollinen radikaalimmankin infektiofokussaneerauksen tarve tulisi pitää mielessä jokaisen potilaan kohdalla koko ajan. Siihen, miten radikaalilla otteella potilaan fokuksia pitäisi kulloinkin poistaa, missä ja miten hoito on paras suorittaa, ei kuitenkaan ole valmista ohjetta, vaan päätös on tehtävä potilas- ja tilannekohtaisesti.
Yö
18.11.2016 17:15
Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päivystysjärjestelmää uudistetaan. Hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä laaja ympärivuorokautinen päivystys ollaan keskittämässä 12 keskussairaalaan. Suppeampi ympärivuorokautinen päivystys jäisi muihin kahdeksaan keskussairaalaan.
18.11.2016 17:00
Kanta-palvelujen käyttöönotto lähestyy myös yksityisessä suun terveydenhuollossa. Sähköinen lääkemääräys tulee pakolliseksi 1.1.2017. Samaan aikaan on potilastiedon arkistoon siirtymisen virallinen määräaika.
18.11.2016 16:00
Erikoishammaslääkärikoulutus kaipaa läpinäkyvyyttä ja alueelliset tarpeet huomioon ottavaa valtakunnallista koordinaatiota. Lisää yhteistyötä toivovat niin erikoistujat kuin heidän kouluttajansa ja erikoisalojen vastuuhenkilötkin.
Terva, käärme, neilikka, hammaslääkäri, kansanparannus, Airi Pekkola
27.10.2016 09:45
Ennen modernin biolääketieteen ja hammaslääketieteen aikakautta hammassäryn aiheuttajana on saatettu pitää esimerkiksi säikähtämistä tai kateellista naapuria.
20.10.2016 11:00
Hammaslääkäreistä erikoishammaslääkäreitä on noin 15 prosenttia. Jotta osuus säilyisi jatkossa samana, erikoishammaslääkärien koulutus tulisi lähes kaksinkertaistaa nykyisestä.
20.10.2016 10:45
Akavan asiantuntijat tyrmäävät Senioriliikkeen aloitteen työeläkeindeksin muuttamisesta: ennemminkin suuri puhallus kuin toimeentulon parannus.
16.9.2016 15:30
Sote- ja maakuntauudistusta määrittävät lakiluonnokset julkaistiin 31.8., mutta käytännössä moni asia on vielä auki.
Kelopuu
6.9.2016 13:45
Juurihoidettu hammas voi olla oireeton ja toimia purennassa moitteetta jopa vuosikymmeniä, eikä juurihoidon tarvitse olla epämukavaa potilaalle tai hammaslääkärille. Odotettu, uusi juurihoidon Käypä hoito -suositus kulkee kliinikon rinnalla läpi juurihoitoprosessin – pulpan tilan määrittämisestä hoidon yksityiskohtiin ja pitkäaikaisseurannan toteuttamiseen.
26.8.2016 16:00
Kehonmuokkaus lävistyksistä tatuointeihin on kasvattanut suosiotaan viimeisten vuosikymmenien aikana, etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. Tämä näkyy myös hammaslääkärien vastaanotoilla.
26.8.2016 16:00
Uusimman tutkimustiedon mukaan klooriheksidiini (CHX) toimii etenkin juurihoidossa, lujittaa yhdistelmämuovipaikkojen sidoksia ja voi toimia tukihoitona karieksen ehkäisyssä korkean riskin potilailla. Biofilmiä vastaan CHX on aika voimaton, muistuttaa prof. Leo Tjäderhane.
26.8.2016 15:45
Kelan tuottama selainkäyttöinen resepti-ohjelma Kelain otetaan käyttöön syksyn aikana, mahdollisesti jo syyskuussa.
26.8.2016 15:30
Hammaslääkäriliiton valtuusto päätti 14.5. liittymisestä Lääkäriliiton Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskeviin markkinointiohjeisiin. Samalla luovutaan erillisistä Hammaslääkäriliiton markkinointiohjeista. Lääkäriliitto päivitti ohjeitaan viimeksi marraskuussa 2015.
Arvoketju
26.8.2016 15:00
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) kehittämä arvoketjuanalyysi tarkastelee terveydenhuoltoa teollisuuteen rakennetuilla työkaluilla.
Hammashoitola_ovi
6.6.2016 15:30
Potilaan valinnanvapautta selvittäneen työryhmän ehdottamassa mallissa asiakkaan ensisijainen asiointipaikka olisi järjestelmään erikseen hyväksytty väestövastuinen sosiaali- ja terveyskeskus. Suun terveydenhuoltoon ehdotetaan monituottajamallia.
27.5.2016 15:45
Tupakan terveyshaitat on todettu monessa tutkimuksessa, ja tupakoinnin tiedetään heikentävän yleisterveyden lisäksi merkittävästi myös suunterveyttä.
Tupakka_iStockphoto
24.5.2016 10:30
Juuri voimaan tulleessa, uudessa tupakkalaissa pyritään edistämään erityisesti nuorten savuttomuutta. Vaikka suomalaisten nuorten tupakointi on vähentynyt 2000-luvun aikana, on se edelleen runsasta varsinkin joissakin ryhmissä.
13.5.2016 10:00
Hammaslääkäriliitto, Stal ja Tehy pitävät toimivaa työnjakoa ja sen hallittua kehittämistä välttämättöminä suun terveydenhuollossa, mutta muistuttavat työnjaon perusteista.
29.4.2016 14:30
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön työryhmä ehdottaa lakeja yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista yhdistettäväksi. Lain tarkoituksena olisi varmistaa potilasturvallisuus ja palvelujen laatu. Työryhmä katsoo ehdotuksen samalla sujuvoittavan säädöksiä, vähentävän uusien yrittäjien hallinnollista taakkaa ja edistävän yrittäjyyttä. Työryhmä luovutti raporttinsa 13.4. perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.
25.4.2016 14:15
Maan hallituksen sote- ja aluehallintouudistuksen linjauksia koskeva neuvottelutulos syntyi 5.4.2016. Linjaukset ohjaavat kiivaana käyvää uudistusten lainvalmistelua; sote-järjestämislaki ja maakuntalaki niihin liittyvine lakeineen on tarkoitus saattaa lausunnoille toukokuussa.